กรุงไทย-แอกซ่า แคร์คุณกว่าใคร
เพื่อดูแลลูกค้าคนสำคัญ

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จัดโครงการ “กรุงไทย-แอกซ่า แคร์คุณกว่าใคร”

เพื่อดูแลลูกค้าคนสำคัญ หรือ ลูกค้าที่เจ็บป่วยด้วยโรคกระดูกและข้อ กระดูกสันหลัง เจ็บป่วยเรื้อรัง และมะเร็งในฐานะ Health Partner

Complete the form to receive promotion

Name-Surname *
Mobile Phone *
Policy Number or ID Card Number
Email
Submitting
Thank you
We have received your information. Our representative will contact you back at the given number for insurance confirmation.
Fail to submit information
Try again

ตัวอย่างโรงพยาบาลในเครือข่ายที่เข้าร่วม

เงื่อนไข

- ลูกค้ากรุงไทย-แอกซ่า ที่ถือกรมธรรม์มีสัญญาสุขภาพ สถานะกรมธรรม์มีผลบังคับใช้

- ลูกค้ากรุงไทย-แอกซ่า ที่มีอาการป่วยทางระบบกระดูกและข้อ กระดูกสันหลัง โรคเรื้อรัง และโรคมะเร็ง

หมายเหตุ

- เป็นบริการที่ให้คำแนะนำ ประสานงาน และเสนอทางเลือกการให้บริการในระบบกระดูกและข้อ กระดูกสันหลัง โรคเรื้อรัง และโรคมะเร็ง

- การขอคำปรึกษาแพทย์ทางเลือกที่ 2 (Second Opinion) ไม่ได้เป็นการบริการของโครงการนี้

- บริการนี้ต้องได้รับการตรวจสอบจากพยาบาล “แคร์คุณกว่าใคร” เท่านั้น ว่าสามารถเข้าร่วมโครงการได้หรือไม่

- สามารถติดต่อได้ในวันทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:30-17:00 น

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลง โดยไม่แจ้งล่วงหน้า

- บริการนี้ ไม่ได้ เป็นตอบคำถามเรื่องสินไหม หากต้องการสอบถามเรื่องสินไหม กรุณาติดต่อ 1159 กด 2

คำนวณเบี้ยแบบประกัน iProtect S ได้แล้ววันนี้!

ส่งต่อทุกความห่วงใย ด้วยการสร้างความมั่นคงทางการเงิน เริ่มสร้างกองมรดกตั้งแต่วันนี้ ผ่านประกันชีวิต iProtect S เพื่อส่งต่อทุกความห่วงใย ให้กลายเป็นความมั่นคงทางการเงินเป็นมรดกจากรุ่นสู่รุ่น

แบบประกันที่น่าสนใจ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ