รวม Campaign เพื่อลูกค้า กรุงไทย-แอกซ่า

ได้ความคุ้มครองและยังได้คืนภาษีด้วย คิดแล้วว่าคุ้ม!

กรุงไทย-แอกซ่า ขอเสนอแบบประกันที่ช่วยคุณ “ลดหย่อนภาษี” ได้ง่ายๆ ให้พอดีกับความต้องการและเหมาะสมกับแผนการเงินของคุณ

Read More

จ่ายเบี้ย 5 ปี คุ้มครองยาว เลือกรับเงินบำนาญเป็นรายเดือนหรือรายปีก็ได้ (iRetire5)

โรคร้าย ควบคุมไม่ได้ แต่ “ความสุข” คุณปกป้องได้ (iShield)

ที่สุดของแผนประกันสุขภาพ คุ้มครอง ครอบคลุมทุกความต้องการ ทุกที่ ทุกเวลา (iHealthy)

LGBT: LOVE IS LOVE เราเข้าใจทุกรูปแบบของความรัก

ทุกแผนประกันชีวิตของ กรุงไทย-แอกซ่า ให้คุณระบุคู่ชีวิตเพศเดียวกันเป็นผู้รับผลประโยชน์ได้

Read More

เปิดกว้างสำหรับทุกเพศ

มีผลบังคับใช้ทุกแบบประกัน

มอบความมั่นคงให้ทุกคู่รัก

กรุงไทย-แอกซ่า แคร์คุณกว่าใคร

เพื่อดูแลลูกค้าคนสำคัญ หรือ ลูกค้าที่เจ็บป่วยด้วยโรคกระดูกและข้อ กระดูกสันหลัง เจ็บป่วยเรื้อรัง และมะเร็งในฐานะ Health Partner

Read More

เพื่อให้ลูกค้าคนสำคัญได้รับการบริการ ข้อมูลสุขภาพ การรักษาที่ดีที่สุด และเหมาะสมกับผู้เอาประกันมากที่สุด

เพื่อให้ลูกค้าคนสำคัญได้รับการรักษาในแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสมและกลับมาเป็นปกติโดยเร็ว

เพื่อให้ลูกค้าคนสำคัญมีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพและป้องกันภาวะการเจ็บป่วยในอนาคต

เพราะผู้หญิงยุคใหม่ เข้าใจบทบาทของตัวเอง

เลือกความคุ้มครองที่สร้างความมั่นคงและตอบเป้าหมายของชีวิตด้วยแบบประกันเพื่อการออม, แบบประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง, แบบประกันเพื่ออนาคตลูก

Read More

คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ (Happy Woman)

คุ้มครองมะเร็ง ทุกระยะ รวมทั้งมะเร็งผิวหนัง และมะเร็งระยะไม่ลุกลาม (Smart Woman)

คุ้มครองโรคร้ายแรง ในเด็ก 18 โรค และค่าชดเชยรายวัน สำหรับเด็กกรณีเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล (Super Mom - แผนประกันที่ 2)

Get an online quote and free consultation today!

A simple way to get a quote and speak to our experts in just a few minutes

Product Recommendation