Krungthai-AXA 20th Anniversary

ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม
ลุ้นรับหนังสือชุดพิเศษ

ชื่อ *
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนค่ะ
นามสกุล *
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนค่ะ
เลขประจำตัวบัตรประชาชน *
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
อีเมล *
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ *
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนค่ะ
ที่อยู่สำหรับจัดส่งของรางวัล *
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนค่ะ
บ้านเลขที่/หมู่/ซอย
ถนน
จังหวัด
เขต/อำเภอ
แขวง/ตำบล
รหัสไปรษณีย์
เหตุผลที่ท่านเลือกซื้อกรมธรรม์เพิ่มเติมกับบริษัทฯ *
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนค่ะ
อนุญาตให้ปรับปรุงข้อมูลอีเมลและหมายเลขมือถือที่ให้ไว้นี้ ในฐานข้อมูลของบริษัทฯ โดยการปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวจะมีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของกรมธรรม์ทุกฉบับที่ท่านมีกับบริษัทฯ *
ต้องการ ไม่ต้องการ
 
ตกลง
* ข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก

การคัดเลือก และการประกาศผล

- สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าปัจจุบันรายสามัญ บริษัทกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ที่กรมธรรม์ยังมีผลบังคับอยู่ และมีการซื้อกรมธรรม์เพิ่มเติมภายในปี 2560
- คณะกรรมการจะคัดเลือกผู้โชคดีจากการลงทะเบียนข้อความที่โดนใจคณะกรรมการมากที่สุด และทำตามกติกาครบถ้วน จำนวน 300 ผู้โชคดีต่อเดือน
- ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง www.krungthai-axa.co.th, Facebook : www.facebook.com/KrungthaiAXALife และ Line : Krungthai-AXA Life และผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อกลับจากบริษัทฯ
- ผู้โชคดีจะต้องยืนยันการรับสิทธิ์ภายใน 3 วันหลังจากการประกาศผล มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และผู้จัดแคมเปญจะมอบสิทธิ์ให้ผู้โชคดีสำรองต่อไป
- ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือรางวัลอื่นแทนได้
- บริษัทฯ จะจัดส่งของรางวัลให้แก่ผู้โชคดี ตามที่อยู่ที่ได้ลงทะเบียนร่วมสนุกไว้
- พนักงาน, ตัวแทนประกันชีวิตของบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทในเครือทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งนายหน้าประกันชีวิตที่เสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงของรางวัลได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด