ให้ความสุขอยู่คู่กับคุณ ในวัยเกษียณ
Life Retire 5

แบบประกันบำนาญ Life Retire 5

 เมื่อการวางแผนการเกษียณ ไม่ได้เป็นเรื่องของผู้สูงอายุอีกต่อไป  เริ่มต้นวางแผนตั้งแต่วันนี้เพื่อให้ความสุขอยู่คู่กับคุณในวัยเกษียณ

Contact me back

Name-Surname* Please input name-surname
Gender* Please input gender
Female
Male
Date/Month/Year* Please input date of birth Date of birth format is invalid Maximum age is 70
Age*
-
Years
Mobile Phone* Please input phone number Your mobile phone number invalid
Province* Please select province
Convenient time* Please select your convenient time
Submit
Data privacy policy : Data privacy guaranteed. Your information will not be shared or given to any third parties.
Submitting
Thank you
We will received your information. We will contact you at your given convenience time.
Fail to submit information
Try again

Benefits

  • ชำระเบี้ยสั้น ช่วยให้คุณเริ่มต้นวางแผนได้ง่ายขึ้น ชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี คุ้มครองจนครบอายุ 85 ปี
  • รับเงินบำนาญ 15% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 60 ปี - 85 ปี โดยสามารถเลือกรับเงินบำนาญเป็นรายเดือนหรือรายปีให้สอดคล้องกับการวางแผนการใช้ชีวิตของคุณ
  • นอกเหนือจากการวางแผนเกษียณเพื่อตัวคุณเอง คือการได้เพิ่มหลักประกันให้กับคนข้างหลัง (กรณีเสียชีวิต)
  • รับสิทธิลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 300,000 บาท*  โดยเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกรมสรรพากร

หมายเหตุ

*เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญสามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 172 (ลดหย่อนภาษีสูงสุด 100,000 บาท) และฉบับที่ 194 (ลดหย่อนภาษีสูงสุด 200,000 บาท)

Product Recommendation