no data

*Please input key word.
ค้นหาในทุกหมวด

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

รายละเอียดและผลประโยชน์ของความคุ้มครอง

ความคุ้มครองสูงตั้งแต่วันแรกที่คุณชำระเบี้ยประกันภัย

ค่าเบี้ยสบายกระเป๋าเพียงหลักร้อยต่อเดือน*

เงินผลประโยชน์ไม่ต้องเสียภาษี

สามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมต่างๆ ได้ เช่น มะเร็งหรือโรคร้ายแรง

เบี้ยประกันภัยหักลดหย่อนภาษีได้**

*สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 1 เดือน – 58 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 200,000 บาท

**เงื่อนไขเป็นไปตามกรมสรรพากรกำหนด

คำถามที่พบบ่อย

1. กรณีใดที่สงวนสิทธิ์ยกเว้นความคุ้มครอง ?

1. กรณีไม่เปิดเผยความจริง หรือแถลงความเท็จ บริษัทจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับจากวันทำสัญญาหรือวันต่อสัญญาครั้งสุดท้าย หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิม

2. ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย

2. ในระหว่างสัญญามีเงินคืนประจำปีหรือไม่ ?

• ไม่มีเงินจ่ายคืนประจำปี เงินจ่ายคืนตามกรมธรรม์ ณ ครบกำหนดสัญญา 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ความคุ้มครองชีวิต 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

3. จำเป็นต้องถือครบสัญญา จนถึงอายุ 85 ปี ?

• ไม่จำเป็นต้องถือครบสัญญา ลูกค้าสามารถดูข้อมูลตารางเวนคืนกรมธรรม์ได้ที่ xxx.xxxxxxxxxxx.co.th

loading

กำลังส่งข้อมูล

read more