no data

*Please input key word.
ค้นหาในทุกหมวด

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

สร้างหลักประกันเพื่อคนในครอบครัว รับมือกับโรคร้ายและเหตุการณ์ไม่คาดฝัน

รายละเอียดและผลประโยชน์ของความคุ้มครอง

สร้างหลักประกันตั้งแต่วันแรกที่ชำระเบี้ย (กรมธรรม์มีผลบังคับ) ด้วยเบี้ยประกันภัยต่ำ แต่ให้ความคุ้มครองสูง

เงินที่จ่ายไป ไม่สูญเปล่า ด้วยเงินคืน ณ ครบกำหนดสัญญา รับจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือ 101% ของเบี้ยประกันภัยหลักที่ชำระมาทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า

เพิ่มหลักประกันที่มั่นคง หมดกังวล แม้ต้องเผชิญกับโรคร้าย ช่วยแบ่งเบาภาระค่ารักษาพยาบาล เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบทางการเงินของคุณและครอบครัว ด้วยความคุ้มครอง 31 โรคร้ายแรงและคุ้มครองการเสียชีวิต(1)

สร้างความมั่นใจสูงสุดให้แก่ครอบครัว ด้วยความคุ้มครองโรคมะเร็ง ที่ให้ความคุ้มครองสูงเพิ่มขึ้นเป็น 3 เท่า(2) เพื่อเตรียมพร้อมรับมือโรคร้าย

ขาดงานแต่ไม่ขาดรายได้ หากต้องทำการเข้ารักษาตัวหรือพักฟื้นตัวในโรงพยาบาล เพื่อปกป้องรายได้ของครอบครัว

loading

กำลังส่งข้อมูล

read more