กรุงไทย-แอกซ่า จัดกิจกรรม "สร้างแผ่นดินทอง เพื่อน้องๆ บ้านนานา ปีที่ 12"

บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต นำโดย นางแซลลี่ โอฮาร่า พร้อมผู้บริหาร และพนักงานจิตอาสา ร่วมปลูกข้าวและสนับสนุนพันธุ์ปลาและเป็ด ในกิจกรรม "สร้างแผ่นดินทอง เพื่อน้อง ๆ บ้านนานา ปีที่ 12" ณ มูลนิธิเด็กฯ บ้านนานา อ.แม่สาย จ.เชียงราย โดยกิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมที่บริษัทฯ มุ่งมั่น และดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ในการให้โอกาส ไม่ใช่เพื่อการกุศล โดยมุ่งหวังให้ทุกคนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมีความสุข และมีชีวิตที่ดีขึ้นตามใจปรารถนา พร้อมทั้งเป็นแรงบันดาลใจและจุดประกายให้หลาย ๆ ชุมชนของไทยทำได้ "Know You Can"