กรุงไทย-แอกซ่า จัดกิจกรรม "Green4Good" ครั้งที่ 12

บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต และมูลนิธิครอบครัวพอเพียง นำโดย คุณสุกัญญา อิสรานุวัฒน์ชัย รองประธานอาวุโส ฝ่ายสื่อสารการตลาด และภาพลักษณ์องค์กร (แถวกลาง คนที่ 7) จัดกิจกรรม "Green4good ปีที่ 2" ครั้งที่ 12 ณ โรงเรียนวัดราชบพิธ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องพื้นฐานการออม และความสำคัญของสุขภาพผ่าน "การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์" จากอุปกรณ์รีไซเคิล เพื่อให้น้อง ๆ เชื่อมั่นในตนเองว่าสามารถวางแผนทางการเงินเพื่ออนาคตของตนเอง พร้อมมีสุขภาพที่ดี และช่วยลดโลกร้อนได้ อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ตอกย้ำเป้าหมายหลักของบริษัทฯ คือ การให้โอกาสทุกคนได้มีชีวิตที่ดีขึ้นตามใจปรารถนา