กรุงไทย-แอกซ่า รับรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ TNQA ครั้งที่ 36

บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต นำโดย นางแซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (แถวหน้าคนที่ 4 จากขวา) พร้อม นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง (แถวหน้าคนที่ 5 จากขวา) ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) (แถวหน้าคนที่ 5 จากซ้าย) ร่วมแสดงความยินดีกับตัวแทน กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ที่ติดคุณวุฒิทั้งหมด 68 ท่าน ในการรับรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ ครั้งที่ 36 (Thailand National Quality Awards : 36th year TNQA) ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม

โดยรางวัลดังกล่าวถือเป็นความภาคภูมิใจ และเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวแทนของบริษัทฯ ในการสร้างผลงานที่มีมาตรฐาน และมุ่งมั่นการมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ตามนโยบายหลักของบริษัทฯ ที่พร้อมสนับสนุนและเป็นเพื่อนคู่คิดให้กับลูกค้า เพื่อให้มีชีวิตที่ดีขึ้นตามใจปรารถนา