กรุงไทย-แอกซ่า จัดกิจกรรม “โครงการประกันความสำเร็จของคุณ ปี 5” ครั้งที่ 2

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จัดกิจกรรม "ประกันความสำเร็จของคุณ ปี 5" ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญพานิชยการ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้เรื่องการวางแผนทางการเงิน และการออมให้กับเยาวชน และส่งต่อความรู้ให้กับครอบครัว เพื่อช่วยลดปัญหาหนี้ครัวเรือนในประเทศไทย ตามนโยบายของบริษัท ฯ ที่มุ่งหวังให้ทุกคนได้มีชีวิตที่ดีขึ้นตามใจปรารถนา ซึ่งปัจจุบันกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นแล้ว 31 โรงเรียน และมีนักเรียนเข้าร่วมกว่า 1500 คน