ความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบสภาพอากาศในระยะยาว ซึ่งเกิดจากการกระทำของมนุษย์ในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งรวมถึงคาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน และไนตรัสออกไซด์ การบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คือ การช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุหลักในการทำให้โลกของเราร้อนขึ้น

ผู้ที่ได้รับผลกระทบ

ทุกวันนี้ ไม่มีใครหลีกหนีจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงผลกระทบที่เป็นอันตรายได้ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้เกิดภัยแล้งที่บ่อยครั้ง และทวีความรุนแรงขึ้น พายุ คลื่นความร้อน ระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น ธารน้ำแข็งที่กำลังละลาย และอุณภูมิในมหาสมุทรสูงขึ้น เหตุการณ์เหล่านี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสัตว์ และสิ่งมีชีวิตในทะเล ทำลายสถานที่อยู่อาศัย และสร้างความเสียหายต่อวิถีชีวิต และชุมชนของเรา

ผลกระทบต่อสังคมและอุตสาหกรรมของเรา

เมื่อย้อนดูเหตุการณ์สภาพอากาศรุนแรงที่เกิดขึ้นในประเทศไทย จะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังส่งผลกระทบต่อประเทศของเรา ตั้งแต่สึนามิในปี 2547 ไปจนถึงภัยแล้งที่รุนแรงในปี 2553 และน้ำท่วมในปี 2554 และ 2560 เป็นตัวบ่งชี้ว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังเกิดขึ้นและส่งผลกระทบที่ไม่ควรมองข้าม อีกทั้งรูปแบบสภาพอากาศที่ไม่แน่นอนส่งผลให้เกษตรกรอยู่ในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ เนื่องจากข้าวเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญ หมายความว่าเกษตรกรต้องการรูปแบบสภาพอากาศที่สม่ำเสมอ และสามารถคาดการณ์ได้ในการทำการเกษตร

นอกจากนี้สภาพภูมิอากาศเป็นอีกหนึ่งในภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดต่ออุตสาหกรรมประกันภัยในปัจจุบัน หากภาวะโลกร้อนสูงกว่า 2 องศาเซลเซียส โลกก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะทำประกัน เหตุการณ์สภาพอากาศรุนแรงจะเกิดขึ้นบ่อยเกินไป ไม่สามารถคาดเดาได้ อาจจะรุนแรงเกินกว่าจะคาดการณ์ไว้ได้ และกลุ่มประชากรที่อ่อนแอที่สุดจะเป็นเหยื่อรายแรก

เราจะช่วยอะไรได้บ้าง?

ที่ บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เราให้ความสำคัญกับการบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างจริงจัง โดยบริษัทฯ มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกค้าและสังคม ผ่านกลยุทธ์ 'Go Green' มีจุดมุ่งหมายเพื่อกำจัดของเสีย และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยส่งเสริมการนำกลับมาใช้ใหม่ การรีไซเคิล การซ่อมแซมและการตกแต่งใหม่ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ริเริ่มโครงการต่างๆ เช่น Green4 Good, StepLife และ โครงการปลูกป่า ปลูกความดี 3 ปี 100,000 ต้นพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการลดภาวะโลกร้อน

กลุ่มแอกซ่าทั่วโลกได้ขายกิจการที่เป็นอุตสาหกรรมยาสูบและถ่านหิน เพราะเราตระหนักดีว่ากิจการดังกล่าวส่งผลกระทบที่สำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงClimate Change อะคาเดมี่ของแอกซ่ายังร่วมมือกับลูกค้าด้วยการจัดหาโซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรมและเป็นรูปธรรมที่ครอบคลุมทุกความต้องการในการปกป้องสภาพภูมิอากาศของพวกเขาทั้งในปัจจุบันและอนาคต

คุณทำอะไรได้บ้าง?

การลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่ได้เป็นเพียงบริษัท และรัฐบาลเท่านั้น การปกป้องสิ่งแวดล้อมเป็นความรับผิดชอบของพวกเราทุกคน และความพยายามของทุกคนสามารถสร้างความแตกต่างได้ การเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน น้ำมัน และน้ำมันเบนซิน จะเพิ่มระดับของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ ซึ่งคาร์บอนไดออกไซด์เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจกและภาวะโลกร้อน ดังนั้นให้ทุกคนเริ่มพิจารณาทางเลือกในชีวิตประจำวันของคุณ โดยใช้ไฟฟ้าให้น้อยลง ลดการใช้พลาสติก ถอดปลั๊กในตอนกลางคืน ปั่นจักรยานไปทำงาน เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED และไม่เผาถ่านหิน การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอาจต้องใช้เวลาสักหน่อย แต่การลดปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของคุณให้เหลือน้อยที่สุด จะช่วยให้คุณประหยัดเงินและรักษาโลกอันแสนวิเศษนี้ได้ในที่สุด

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม​ขององค์กร ประจำปี 2558 ของแอกซ่า หน้า 41