กรุงไทย – แอกซ่า ประกันชีวิต คว้า 2 รางวัลใหญ่ จาก ‘Thailand Best Employer Brand Awards 2021’

บมจ.กรุงไทย – แอกซ่า ประกันชีวิต คว้า 2 รางวัลอันทรงเกียรติ ได้แก่ ‘Best Employer Brand’ และ ‘Diversity Impact Award’ ในงาน ‘Thailand Best Employer Brand Awards 2021’ ที่จัดขึ้นโดย World HRD Congress

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ทาง World HRD Congress จัดงานมอบรางวัล Thailand Best Employer Brand Awards 2021 ในรูปแบบ Virtual โดยรางวัลดังกล่าวมอบให้กับองค์กรที่ให้ความสำคัญกับกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล ความผูกพันกับองค์กรของพนักงาน การดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรในวงกว้าง และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

คุณบุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กล่าวถึงพิธีมอบรางวัลว่า “เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการยกย่อง และได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ ที่ บมจ.กรุงไทย – แอกซ่า ประกันชีวิต เรามุ่งมั่นสนับสนุนและพัฒนาพนักงานทุกคนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด นอกจากนี้เรายังสนับสนุนให้พวกเขาปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม เปิดใจ และรู้สึกเป็นอิสระที่จะเป็นตัวของตัวเอง”

บมจ.กรุงไทย – แอกซ่า ประกันชีวิต ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ อันเนื่องมาจากกลยุทธ์ด้านคุณภาพชีวิตและการมีส่วนร่วมที่ยอดเยี่ยม ความมุ่งมั่นในความหลากหลาย และมุ่งมั่นที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายสูงสุดของบริษัทฯ “เคียงข้างทุกความเชื่อมั่น ดูแลกันตลอดไป”

นอกจากรางวัลดังกล่าว บมจ.กรุงไทย – แอกซ่า ประกันชีวิต คว้ารางวัล 'The Top Place in Asia to Work' สองปีซ้อนจาก Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards ซึ่งเป็นเวทีที่ยกย่องความเป็นเลิศของกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลเช่นกัน

ล่าสุด เมื่อเดือนมกราคม 2564 ที่ผ่านมา กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เป็นต้นแบบบริษัท Smart Working แห่งแรก เพื่อสอดรับการเป็นองค์กรที่น่าทำงานมากที่สุด ซึ่งถือเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดูแลคุณภาพชีวิต การทำงานที่ยืดหยุ่น และการมีส่วนร่วมของพนักงาน โดยการทำงานรูปแบบ ‘Smart Working’ มาจากกลยุทธ์ ‘Driving Progress 2023’ ของกลุ่มแอกซ่า ซึ่งมีเป้าหมายที่จะนำการทำงานแบบผสมผสานมาใช้ในหน่วยงานทั้งหมดของแอกซ่า โดยรวมการทำงานทางไกลและการทำงานในสำนักงานเข้าด้วยกัน