กรุงไทย – แอกซ่า ประกันชีวิต ร่วมรณรงค์วันสากลยุติความเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน คนรักสองเพศ คนหลากหลายทางเพศ และคนข้ามเพศ (IDAHOBIOT) และแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะสร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียม

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม ที่ผ่านมา บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ร่วมรณรงค์วันสากลยุติความเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน คนรักสองเพศ คนหลากหลายทางเพศ และคนข้ามเพศ (IDAHOBIT) เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมกันในที่ทำงาน สามารถเป็นตัวของตัวเองได้อย่างมีอิสระ และไม่มีข้อจำกัด

นางแซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต กล่าวสุนทรพจน์แก่พนักงานแอกซ่าทั่วโลกเกี่ยวกับความสำคัญของสิทธิเท่าเทียมกัน และความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการส่งเสริมความเท่าเทียม และความหลากหลาย ภายใต้ธีมของปีนี้ คือ “ร่วมกัน: ต้านทาน หนุนเสริม เยียวยา” เพื่อเป็นการตอกย้ำให้ทราบว่า การอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียมมีความสำคัญมากเพียงใดในช่วงเวลาของการแพร่ระบาดทั่วโลก การที่เราเว้นระยะห่างทางสังคมอาจส่งผลต่อสุขภาพจิต และอาจจะก่อให้เกิดความรุนแรงภายในสังคมที่มีความหลากหลายทางความคิด นี่คือ เหตุผลที่แอกซ่าจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อ "เคียงข้างคนที่เข้าใจ มั่นใจไปด้วยกัน" เพราะเรายืนหยัดเพื่อสิทธิมนุษยชนที่เท่าเทียมกัน และรณรงค์ให้ทุกคนร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อมแห่งความเท่าเทียม”

ทาง บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จัดงานสัมมนาแบบออนไลน์ และได้รับเกียรติจากเซเลบริตี้ LGBT+ มาเป็นแขกรับเชิญ ได้แก่ คุณรัศมีแข ดารานักเคลื่อนไหว LGBT+ และคุณก้อง ดาราขายประกัน หนึ่งในตัวแทนขายประกันของ บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต มาบอกเล่าประสบการณ์เชิงบวก ความท้าทาย รวมถึงวิธีเอาชนะและจัดการอุปสรรคต่าง ๆ

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เปิดตัวกิจกรรม “Reveal Yourself - เปิดเผยตัวเอง” โดยจัดการประกวดแข่งขันให้พนักงานทำคลิปวีดีโอถอดหน้ากากเปิดเผยตัวตน และโพสต์บนช่องทางออนไลน์พร้อมคำบรรยายเพื่อสนับสนุนกลุ่ม LGBT+ โดยคำบรรยายที่ดีที่สุดจะได้รับรางวัลจากกิจกรรมดังกล่าว

คุณบุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กล่าวว่า “รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานเฉลิมฉลองวันสากลยุติความเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน คนรักสองเพศ คนหลากหลายทางเพศ และคนข้ามเพศ (IDAHOBIT) และได้แสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับกลุ่ม LGBT+ อย่างไรก็ตาม ไม่เพียงวันนี้วันเดียวเท่านั้น แต่ที่ บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เราสนับสนุนความเท่าเทียมกัน และส่งเสริมให้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายและค่านิยมขององค์กร เรามุ่งมั่นยืนหยัดในการต่อต้านการเลือกปฏิบัติต่อกลุ่ม LGBT+ พร้อมส่งเสริมความเท่าเทียมกันในทุก ๆ วัน”

ร่วมกัน: ต้านทาน, หนุนเสริม, เยียวยา