กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต คว้า 2 รางวัลระดับนานาชาติ จาก International Business Magazine Award 2021