บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต คว้า 2 รางวัลใหญ่ระดับนานาชาติ จาก International Financial Award 2021

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต โดย คุณภควิภา เจริญตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายลูกค้า คว้า 2 รางวัลใหญ่ระดับนานาชาติ จาก International Financial Award 2021 ในสาขา 1. “Best Health Insurance Company” และ 2. “Most Socially Responsible Insurance Company” รางวัลนี้ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ และความสำเร็จของการเป็นผู้นำประกันชีวิตด้านประกันสุขภาพ และตอกย้ำความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการช่วยเหลือสังคมอย่างยั่งยืนตลอดมา พร้อมทั้งเคียงข้างทุกความเชื่อมั่น ดูแลกันตลอดไป

รางวัล International Financial Awards* จากนิตยสาร International Finance ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 8 เป็นรางวัลที่มุ่งเน้น ในการเชิดชูเกียรติแก่บุคคล และองค์กรในอุตสหกรรมการเงินระดับสากล ที่ดำเนินกิจการอย่างโดดเด่นในต่าง ๆ และมีคุณค่าต่อภาคการเงินในระดับโลก

หมายเหตุ: กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ได้รับรางวัล International Financial Awards ในปี 2020 สาขา 1. Most Innovative Marketing Campaign in the Insurance Sector (Know You Can) และ 2. Best Customer Service Life Insurance Company