โรงพยาบาลเครือข่ายพิเศษด้านการให้บริการทางการแพทย์ (KTAXA Signature)

สะดวก – รวดเร็ว - บริการเหนือระดับ สำหรับลูกค้าคนพิเศษ

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเข้ารับการรักษาพยาบาล และประสบการณ์การใช้บริการที่โรงพยาบาลของท่านลูกค้าคนสำคัญ  บริษัท ฯ จึงได้จัดตั้งเกณฑ์มาตรฐาน และประเมินคุณภาพของโรงพยาบาลในด้านต่างๆ เพื่อทำการคัดเลือกโรงพยาบาลเครือข่ายพิเศษ ที่มีมาตรฐานด้านบริการสุขภาพ และ บริการที่สนองตอบความต้องการของลูกค้า พร้อมมอบสิทธิพิเศษที่ให้แก่ลูกค้ากรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ในการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ รวดเร็ว สะดวกสบาย และทางเลือกพิเศษทางการแพทย์ที่หลากหลาย ตามนโยบายการมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และเป็นเพื่อนคู่คิดแก่ลูกค้าของเรา พร้อมอยู่เคียงข้าง ดูแลกันตลอดไป บริการ และสิทธิพิเศษต่างๆ ที่มอบให้แก่ลูกค้ากรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต (เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด)

กลุ่มโรงพยาบาลเครือข่ายพิเศษ ที่ได้รับการคัดเลือก มีดังนี้