กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต จัดกิจกรรมบรรยายธรรม ผ่านออนไลน์ ในหัวข้อ “ธรรมะมีสุขในยุค New Normal”

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จัดกิจกรรมสุดพิเศษ บรรยายธรรม รูปแบบออนไลน์ ในหัวข้อ “ธรรมะมีสุขในยุค New Normal” โดยได้รับเกียรติจาก พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต และพระอาจารย์ ดร.สมพงษ์ รตนวํโส ร่วมบรรยายธรรม โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้า ที่รับชมผ่านทางโซเชียลมีเดีย Facebook เพจ Krungthai-AXA Life โดยมีการเข้าชมมากกว่า 6,000 ยอดวิว ทั้งนี้กิจกรรมได้สร้างความสุข สนุกสนาน สอดแทรกเนื้อหา สาระที่เป็นประโยชน์ในการสร้างความสุขในยุคปัจจุบันซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ที่มุ่งมั่นสนับสนุนให้ทุกคนได้มีสุขภาพทั้งกาย และใจที่ดี พร้อมอยู่เคียงข้างทุกความเชื่อมั่นดูแลกันตลอดไป