คู่มือการชำระเบี้ยประกันผ่านโมบายแอปพลิเคชัน

สำหรับลูกค้ากรุงไทย-แอกซ่า ที่ต้องการชำระเบี้ยประกันชีวิตผ่านแอปพลิเคชัน สามารถปฎิบัติตามขั้นตอนดังนี้

-ธนาคารกสิกรไทย

-ธนาคารกรุงศรี

-ธนาคารกรุงไทย

-rabbit LINE Pay

-ธนาคารกรุงเทพ

-ธนาคารไทยพาณิชย์

-ธนาคารทหารไทยธนชาต

-Truemoney wallet by TRUE

-mPAY by AIS

-ธ.ก.ส.

หรือสามารถเลือกช่องทางอื่นๆ ในการชำระเบี้ยประกันชีวิตของกรุงไทย-แอกซ่า คลิกที่นี่