รางวัลเชิดชูเกียรติ

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจเพื่อก้าวเป็นบริษัทอันดับหนึ่งในใจของคนไทย และจากการพัฒนาการดำเนินธุรกิจที่โดดเด่นทำให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลทั้งในระดับประเทศและระดับสากลมากมาย อาทิเช่น

2020

รางวัล Product of the Year : LifePlus Saver , Health Service ซึ่งจัดโดยสถาบัน Product of the Year Awards 2020-2021 ในงาน Business+ magazine with Mahidol University

รางวัล Health Insurance Provider Thailand 2020 ซึ่งจัดโดยสถาบัน International Business Magazine Award 2020 ในงาน International Business Magazine Award 2020

รางวัล Best CSR Initiative Thailand 2020 ซึ่งจัดโดยสถาบัน International Business Magazine Award 2020 ในงาน International Business Magazine Award 2020

รางวัล Prime Minister Insurance Award : Outstanding Insurance Development ซึ่งจัดโดยสถาบัน OIC ในงาน PM Award

รางวัล HR Asia Best Companies to Work for in Asia Awards 2020 ซึ่งจัดโดยสถาบัน HR Asia

รางวัล Marketing Initiative of The Year ซึ่งจัดโดยสถาบัน Insurance Asia Award 2020 ในงาน Insurance Asia Award 2020

รางวัล Digital Insurance Initiative of The Year ซึ่งจัดโดยสถาบัน Insurance Asia Award 2020 ในงาน Insurance Asia Award 2020

รางวัล Most Customer-Centric Life Insurance Company - Thailand 2020 ซึ่งจัดโดยสถาบัน The Global Economics Award 2020 ในงาน The Global Economics Award 2020

รางวัล Best CSR Insurance Company - Thailand 2020 ซึ่งจัดโดยสถาบัน The Global Economics Award 2020 ในงาน The Global Economics Award 2020

รางวัล Top Workplace in Asia 2020 ซึ่งจัดโดยสถาบัน Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards 2020 ในงาน Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards 2020

รางวัล Best Customer Service Life Insurance Company ซึ่งจัดโดยสถาบัน International Finance 2020 Awards ในงาน International Finance 2020

รางวัล Most Innovative Marketing Campaign in the Insurance Sector (Know You Can) ซึ่งจัดโดยสถาบัน International Finance 2020 Awards ในงาน International Finance 2020

รางวัล 2020 LOMA Educational Achievement Award (EAA) ซึ่งจัดโดยสถาบัน LOMA ในงาน Life Office Management Association (LOMA)

รางวัล 2020 LOMA's Excellent in Education Award (EIE) ซึ่งจัดโดยสถาบัน LOMA ในงาน Life Office Management Association (LOMA)

รางวัล 3G Best Diversity ซึ่งจัดโดยสถาบัน Global Good Governance (3G) ในงาน The 5th of Global Good Governance (3G)

รางวัล 3G Best CSR Initiative ซึ่งจัดโดยสถาบัน Global Good Governance (3G) ในงาน The 5th of Global Good Governance (3G)

2019

รางวัล Excellent Social Contribution Award – Disabilities ซึ่งจัดโดยสถาบัน Department of Empowerment of People with Disabilities, Ministry of Social Development and Human Security ในงาน International Disabilities Day

รางวัล Best Technology & Innovation award ซึ่งจัดโดยสถาบัน Na Dee Network Publishing ในงาน Thailand’s Smart Awards 2019

รางวัล Digital Insurer of the Year ซึ่งจัดโดยสถาบัน 2019 InsuranceAsia News Awards ในงาน 2019 InsuranceAsia News Awards

รางวัล Health Insurer of the Year ซึ่งจัดโดยสถาบัน 2019 InsuranceAsia News Awards ในงาน 2019 InsuranceAsia News Awards

รางวัล Most Socially Responsible Insurance Company – Thailand 2019 ซึ่งจัดโดยสถาบัน International Financial Award 2019 ในงาน International Financial 2019

รางวัล The Best Use of Technology - Insurance - Thailand 2019 ซึ่งจัดโดยสถาบัน International Financial Award 2019 ในงาน International Financial 2019

รางวัล The 2019 Best Investment House ซึ่งจัดโดยสถาบัน Asset Publishing and Research Ltd

รางวัล The Best Contact Center Manager of the Year ซึ่งจัดโดยสถาบัน Thai Contact Center Trade Association (TCCTA) 2019 ในงาน TCCTA Award

รางวัล The Best Professional Management Contact Center ซึ่งจัดโดยสถาบัน Thai Contact Center Trade Association (TCCTA) 2019 ในงาน TCCTA Award

รางวัล The Best WorkFlow Contact Center ซึ่งจัดโดยสถาบัน Thai Contact Center Trade Association (TCCTA) 2019 ในงาน TCCTA Award

รางวัล The Best Human Care Contact Center ซึ่งจัดโดยสถาบัน Thai Contact Center Trade Association (TCCTA) 2019 ในงาน TCCTA Award

รางวัล Insurance Intiative of the Year - Care Coordination ซึ่งจัดโดยสถาบัน Insurance Asia Magazine 2019 ในงาน Insurance Asia Awards 2019

รางวัล Marketing Initiative of the Year - Caravan Health Check ซึ่งจัดโดยสถาบัน Insurance Asia Magazine 2019 ในงาน Insurance Asia Awards 2019

รางวัล CR Initiative of the Year - Green4Good ซึ่งจัดโดยสถาบัน Insurance Asia Magazine 2019 ในงาน Insurance Asia Awards 2019

2018

รางวัล The Best Customer Service Insurance Company ซึ่งจัดโดยสถาบัน The International Finance Magazine ในงาน International Financial Awards 2018

รางวัล The Best Health Insurance Company ซึ่งจัดโดยสถาบัน The International Finance Magazine ในงาน International Financial Awards 2018

รางวัล Best CRM 2018 ซึ่งจัดโดยสถาบัน Thailand’s Smart Awards 2018 ในงาน Thailand’s Smart Awards 2018

รางวัล Top CSR Advocates in Asia ซึ่งจัดโดยสถาบัน MORS Group ในงาน ACES Awards 2018

รางวัล The best social media contact center ซึ่งจัดโดยสถาบัน สมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย (TCCTA) ในงาน TCCTA Contact Center Award 2018

รางวัล The best effective technology contact center ซึ่งจัดโดยสถาบัน สมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย (TCCTA) ในงาน TCCTA Contact Center Award 2018

รางวัล The best human care contact center ซึ่งจัดโดยสถาบัน สมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย (TCCTA) ในงาน TCCTA Contact Center Award 2018

รางวัล Excellence in Education and Educational Achievement Award ซึ่งจัดโดยสถาบัน LOMA (Life Office Management Association) ในงาน 2018 LOMA Summit Forum

รางวัล Life Insurance Company of the Year 2018, Thailand ซึ่งจัดโดยสถาบัน The Asset Publishing and Research Ltd. ในงาน Asset Servicing, Institutional Investor and Insurance Awards 2018