กรุงไทย-แอกซ่า จัดกิจกรรม "BANC’s Hearts in Action Day" ครั้งที่ 2

บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต นำโดย คุณชัยณรงค์ เอื้อสิทธิชัย ประธานเจ้าที่บริหาร ฝ่ายจัดจำหน่ายผ่านธนาคาร (กลาง) พร้อมพนักงานจิตอาสาฝ่ายขาย ภูมิภาคนครหลวง 2 ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อสังคมไทยน่าอยู่ "BANC’s Hearts in Action Day ครั้งที่ 2" หรือกิจกรรมจิตอาสาจากใจของทีมฝ่ายจัดจำหน่ายผ่านธนาคาร โดยครั้งนี้ผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาร่วมทำความดีฟื้นฟูความสมดุลระบบนิเวศป่าชายเลนบางขุนเทียน เมื่อเร็วๆ นี้

ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าว เป็นการฟื้นฟูระบบนิเวศจากปัญหาน้ำทะเลกัดเซาะแนวชายฝั่ง และสร้างจิตสำนึกของการเป็นจิตอาสาแก่พนักงานบริษัทฯ นอกจากนั้นยังเป็นการตอกย้ำเป้าหมายหลักของบริษัทฯ คือ การให้โอกาสทุกคนได้มีชีวิตที่ดีขึ้นตามใจปรารถนา