วิธีสมัครบริการหักค่าเบี้ยประกันอัตโนมัติผ่านเว็บไซต์ธนาคาร

สำหรับลูกค้ากรุงไทย-แอกซ่า ที่ต้องการสมัครบริการหักค่าเบี้ยประกันอัตโนมัติผ่านเว็บไซต์ธนาคาร สามารถปฎิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
1. วิธีสมัคร

2. เตรียมเอกสาร

1.หนังสือยินยอมหักค่าเบี้ยประกันอัตโนมัติ (ดาวน์โหลด)
2.สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก 1 ฉบับ
3.สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
4.บันทึกภาพหน้าจอที่ทำรายการสำเร็จ 1 ฉบับ

หมายเหตุ: เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันและรับทราบเงื่อนไขการสมัครใช้บริการกับทางบริษัทฯ นำส่งเอกสารอย่างละ 1 ฉบับพร้อมลายเซ็นสด เท่านั้น

3. ส่งเอกสารมาที่

แผนกบริการผู้ถือกรมธรรม์

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 9 อาคาร จี ทาวเวอร์ แกรนด์ รามา 9 ชั้น 1,20-27 ถนน พระราม 9

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 1159 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

หรือสามารถสมัครบริการหักค่าเบี้ยประกันอัตโนมัติด้วยบัตรเครดิต คลิกที่นี่

บริการหักค่าเบี้ยประกันอัตโนมัติผ่านบัญชีธนาคาร สมัครผ่านตู้ ATM ได้แล้ววันนี้! คลิกที่นี่

วิธีสมัครบริการหักค่าเบี้ยประกันอัตโนมัติผ่านแอปพลิเคชันธนาคาร คลิกที่นี่