กรุงไทย-แอกซ่า ขอส่งมอบคำอวยพร และความปรารถนาดี เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของท่าน