สวัสดิการและผลประโยชน์

Benefits

ขอเชิญคุณร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของเรา

ร่วมงานกับเรา Life at KTAXA

สวัสดิการและผลประโยชน์

บริษัทกรุงไทย-แอกซ่า ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของพนักงานเราจึงใส่ใจเรื่องสวัสดิการรวมถึงความเป็นอยู่ของพนักงานเป็นอันดับต้นๆ และคำนึงถึงสวัสดิการที่ให้กับครอบครัวพนักงานอีกด้วย ดังนี้

มอบสิทธิสวัสดิการสุขภาพให้แก่คุณและครอบครัวรวมถึงเพศทางเลือก

มอบสิทธิสวัสดิการประกันชีวิตและอุบัติเหตุให้แก่คุณ

เวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น กำหนดเวลาทำงานได้ในแบบของคุณเอง

วันหยุดพิเศษประจำวันเกิด บริษัทฯ ยังมอบสิทธิพิเศษให้คุณได้หยุดพักในวันคล้ายวันเกิดของคุณ

ช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน

Emergency Loan เงินกู้ฉุกเฉิน

Annual Health Check up ตรวจสุขภาพประจำปี

Provident Fund กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

Salary Increment & Bonus การปรับเงินเดือนประจำปี และโบนัสประจำปี

Digital Learning กับ Half Day Learning และ Business Acumen

Employee Assistance Program โปรแกรมให้คำแนะนำปรึกษา รวมถึงครอบครัวพนักงาน

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัวของเรา

สมัครงาน
เสียงจากลูกค้า

ทุกเสียงของลูกค้ามีความสำคัญกับเรา เพราะทุก ๆ ท่าน คือ คนสำคัญที่ทำให้ กรุงไทย-แอกซ่า มุ่งมั่นพัฒนาการบริการ ตามความมุ่งหวังของบริษัทฯ ที่ว่า “ลูกค้าเป็นศูนย์กลางในทุกๆด้าน”

ความคิดเห็นของลูกค้า