กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต มาตรฐานประกันสุขภาพใหม่

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ผู้นำธุรกิจประกันชีวิตและสุขภาพ นำเสนอมาตรฐานประกันสุขภาพใหม่ ที่ช่วยส่งเสริมความโปร่งใสและลูกค้าสามารถเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์จากบริษัทต่างๆ ได้ง่ายมากขึ้น โดยมาตรฐานใหม่นี้จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ซึ่งนับจากวันนี้เป็นต้นไป ทุกบริษัทจะต้องใช้รูปแบบมาตรฐานเดียวกันสำหรับกรมธรรม์ประกันสุขภาพ ซึ่งรวมถึงข้อความในสัญญา ข้อกำหนดและเงื่อนไข และตารางผลประโยชน์ของสัญญาประกันสุขภาพ

ประเด็นที่น่าสนใจของมาตรฐานสุขภาพใหม่ ได้แก่ :

· รูปแบบมาตรฐานประกันสุขภาพใหม่ จะมีตารางผลประโยชน์ที่ช่วยให้ผู้เอาประกันภัยเข้าใจและเปรียบเทียบข้อมูลได้ง่ายขึ้น

· รับประกันการต่ออายุกรมธรรม์ - โดยสามารถต่ออายุกรมธรรม์ได้แม้ว่าจะมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนหลายครั้ง (หากผู้เอาประกันภัยปฏิบัติตามเงื่อนไขในกรมธรรม์)

· ผลประโยชน์ด้านมะเร็งจะครอบคลุมการฉายรังสี รังสีวิทยา การรักษาแบบเจาะจงเป้าหมาย เวชศาสตร์นิวเคลียร์ (รวมถึงการฝังแร่เพื่อการรักษาโรคมะเร็ง) รวมถึงค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทางสำหรับนักรังสีวิทยาที่ทำการบำบัด

คุณแซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต กล่าวว่า “บริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินการตามมาตรฐานสุขภาพใหม่ เนื่องจากมาตรฐานนี้จะช่วยลดความซับซ้อน เพิ่มความโปร่งใส และส่งเสริมให้ผู้คนเข้าสู่ตลาดประกันสุขภาพมากขึ้น นอกจากนั้นยังสร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มความมั่นใจให้ลูกค้า ซึ่งการกำหนดมาตรฐานใหม่นี้ยังช่วยให้กระบวนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนง่ายขึ้น และช่วยให้บริษัทฯ นำเสนอผลิตภัณฑ์ของตนได้ดีที่สุด”

โดยเร็วๆ นี้ ทาง บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เตรียมเปิดตัวผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพรูปแบบใหม่ สำหรับผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 1159 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ www.krungthai-axa.co.th