กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต มุ่งมั่นปลูกต้นไม้เพิ่ม 20,000 ต้นในปี 2564 เพื่อบรรลุเป้าหมาย 100,000 ต้น ในปี 2565

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ร่วมกับพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) มีความมุ่งมั่นในการปลูกต้นไม้เพิ่มในปี 2564 จำนวน 20,000 ต้น โดยจะปลูกที่จังหวัดน่าน อุตรดิตถ์ และชุมพร ระหว่างเดือนกรกฎาคม กันยายน และตุลาคม โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ "Go Green" ของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับพันธสัญญาของบริษัทฯ ที่อยู่เคียงข้างทุกความเชื่อมั่น ดูแลกันตลอดไป

โครงการปลูกป่า ปลูกความดี 3 ปี 100,000 ต้น ของกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เกิดจากกิจกรรม- 'Know You Can Save the Environment' ที่เริ่มต้นขึ้นในปี 2020 โดยรณรงค์ให้พนักงานลดการใช้กระดาษ เพื่อนำเงินไปซื้อและปลูกต้นไม้

- พนักงาน : ลดการใช้กระดาษ 100 แผ่น = ปลูกต้นไม้ 1 ต้น

- ฝ่ายขาย : 10 แอปพลิเคชันอิเล็กทรอนิกส์ = ปลูกต้นไม้ 1 ต้น

- ลูกค้า : 1 กรมธรรม์แบบอิเล็กทรอนิกส์ = ปลูกต้นไม้ 1 ต้น

ปัจจุบัน บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ได้ปลูกต้นไม้ไปแล้วกว่า 60,000 ต้น และบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะปลูกต้นไม้ให้ครบ 100,000 ต้นภายในปี 2565 โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดผลกระทบจากการตัดไม้ทำลายป่า และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย รวมทั้งสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเรา

คุณแซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า "เรารู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้เป็นร่วมกับพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จัดโครงการ “ปลูกป่า ปลูกความดี 3 ปี 100,000 ต้น” ซึ่งในปีนี้เป็นปีที่สองแล้ว โครงการดังกล่าวสนับสนุนความมุ่งมั่นของเราในด้านความยั่งยืนต่อชุมชน และการมีส่วนร่วมของพนักงาน”

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ Hearts in Action Facebook page

https://www.facebook.com/Hearts.in.action.volunteers