กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ตอกย้ำการเป็นผู้นำด้านดิจิทัล พร้อมส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต บริษัทประกันชีวิตหนึ่งในผู้นำด้านดิจิทัล มุ่งมั่นในการปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า พนักงาน และชุมชน โดยนำเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของบริษัทฯ และลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

โครงการปลูกต้นไม้ของ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต 'Know You Can Save the Environment' เริ่มต้นขึ้นในปี 2562 โดยสนับสนุนให้พนักงาน ฝ่ายขาย และลูกค้าทุกคนลดการใช้กระดาษ โดยบริษัทฯ เปลี่ยนการลดใช้กระดษเป็นการปลูกต้นไม้ บริษัทฯ จะปลูกต้นไม้หนึ่งต้นสำหรับการเลือกรับกรมธรรม์อิเล็กโทรนิกส์ของลูกค้า 1 กรมธรรม์อิเล็กโทรนิกส์ พนักงานลดการใช้กระดาษ 100 แผ่น และจำนวนการส่งใบคำขอผ่านแอปพลิเคชันของฝ่ายขาย 10 อิเล็กโทรนิกส์-แอปพลิเคชัน จนถึงปัจจุบันบริษัทฯ ได้ปลูกต้นไม้ไปแล้วกว่า 75,000 ต้น และมุ่งมั่นที่จะปลูกต้นไม้ 100,000 ต้นภายในปี 2565

เพื่อสนับสนุนลูกค้าของ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เพิ่มเติมในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 บริษัทฯ ได้เปิดตัวการขายประกันรูปแบบใหม่ Digital Remote Selling ซึ่งเป็นกระบวนการขายที่สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ที่อนุญาตให้ตัวแทนสามารถซื้อ-ขาย อนุมัติแบบประกันผ่านระบบ online ซึ่ง Digital Remote Selling ได้อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า แม้ไม่ได้พบกันจริง ก็สามารถให้บริการผ่านระบบ online ได้ ด้วยการนำเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้วมาใช้ประโยชน์ ผ่านแอปพลิเคชัน “แอดไวเซอร์โซน (Advisor Zone) ในขณะเดียวกันก็สามารถลดจำนวนกระดาษที่ใช้และส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่สะอาดขึ้น

การเปิดตัว Telemedicine และ Telehealth ลูกค้าของเราสามารถปรึกษาอาการเจ็บป่วยทั่วไป จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้า และลดความเสี่ยงจากการออกจากบ้านไปโรงพยาบาลและส่งเสริมการลดคาร์บอนไดออกไซด์อีกด้วย

นโยบายใหม่ระดับโลกของบริษัทฯ “Smart Working” ที่เป็นการนำด้านที่ดีที่สุดของการทำงานนอกสถานที่ และการทำงานในสำนักงานมารวมกัน อีกทั้งพนักงานยังสามารถทำงานในสำนักงานตามความต้องการหรือเหตุจำเป็นได้โดยปราศจากข้อบังคับ ซึ่งการทำงานทางไกลไม่เพียงแต่ช่วยให้ชีวิตการทำงานมีความสมดุลมากขึ้น แต่ยังช่วยลดความจำเป็นในการเดินทาง: การเดินทางน้อยลงทำให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ยังได้นำซอฟต์แวร์การประชุมเสมือนจริงมาใช้เพื่อลดจำนวนการเดินทางในการดำเนินธุรกิจ ขณะที่ยังคงสามารถสื่อสารด้วยเสียงและตัวต่อตัว

นางแซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต กล่าวว่า “เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลกในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในฐานะบริษัทประกันชีวิต หนึ่งในผู้นำด้านดิจิทัล เราเชื่อว่าการเปิดรับดิจิทัลจะไม่เพียงส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังเป็นประโยชน์ต่อทุกคนอีกด้วย เราได้นำแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการปฏิบัติการด้านดิจิทัลมาใช้ และเรายังมีระบบที่ครอบคลุมและปลอดภัยที่สุด เพื่อลุกค้าให้มั่นใจในการปกป้องข้อมูลของลูกค้า อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของกระบวนการอีกด้วย”