กรุงไทย-แอกซ่า จัดโครงการ 'Green4Good' ปี 4 ส่งเสริมความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมท่ามกลางเยาวชนของเรา

บริษัทประกันที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ผู้นำด้านบริษัทประกันที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม จัดโครงการ Green4Good ปี 4 โดยมีแนวคิดในการมอบความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานให้แก่เยาวชนไทย ในด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และการเงิน ซึ่งนับเป็นปีที่ 4 ของกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมผ่านความร่วมมือกับ มูลนิธิครอบครัวพอเพียง

โดยในปีนี้โครงการดังกล่าวได้ให้ความรู้แก่นักเรียนไปแล้วกว่า 397 คน จาก 13 โรงเรียน และ บริษัทฯ ตั้งเป้าที่จะให้ความรู้แก่นักเรียนจำนวน 500 คนภายในสิ้นปีนี้ ในปีนี้หลักสูตรมุ่งเน้นในการสร้างความตระหนักรู้เรื่อง การออม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change) และต่อเนื่อง ถึงแม้จะอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยบริษัทฯ ได้ปรับรูปแบบการสอน และกิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์

คุณแซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต กล่าวว่า “ทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของเราในการต่อสู้กับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คือ เด็กรุ่นใหม่ที่มีความกล้าในการเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกใบนี้ให้มีความหวังสำหรับอนาคตที่ยั่งยืน โครงการ 'Green4Good 4' จะช่วยให้เยาวชนของเราเข้าใจถึงผลกระทบของภาวะโลกร้อน เข้าถึงข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และมุ่งสู่การแก้ไขปัญหาที่โลกของเราต้องการ”

การเรียนการสอนได้รับการออกแบบมาให้เด็กๆ มีส่วนร่วมและเป็นมิตรกับเด็ก โดยให้เด็กเป็นศูนย์กลางของกระบวนการเรียนรู้ ผ่านการเล่นเกม แผ่นงาน แก้ปริศนา และกิจกรรมสวมบทบาท ตั้งแต่ 'Green4Good' เริ่มต้นในปี 2561 มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 2,053 คนจาก 20 โรงเรียน

โครงการ Green4Good ไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงครอบครัว ครู และชุมชนของพวกเขาด้วย จากการแบ่งปันความรู้ของเด็กๆ กับผู้คนเหล่านี้ นอกจากนั้นพนักงาน กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ยังมีส่วนร่วมในขณะที่เป็นผู้ช่วยฝึกสอนที่มีเชี่ยวชาญในให้ความรู้ทำให้เด็กๆ เข้าใจถึงความรู้ที่แท้จริง โครงการดังกล่าวยังช่วยตอกย้ำภาพลํกษณ์องค์กรที่มุ่งเน้นการช่วยเหลือสังคมของ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ที่จะอยู่เคียงข้าง ทุกความเชื่อมั่น ดูแลกันตลอดไป