กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เปิดตัวแบบประกันสุขภาพใหม่ “ไอเฮลท์ตี้ อัลตร้า” (iHealthy Ultra)

บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ผู้นำธุรกิจประกันชีวิตและสุขภาพ เปิดตัวแบบประกันสุขภาพใหม่ “ไอเฮลท์ตี้ อัลตร้า” (iHealthy Ultra) ซึ่งสอดคล้องกับมาตราฐานประกันสุขภาพใหม่ของประเทศไทย ที่ให้มีผลประโยชน์ความคุ้มครองที่ทันสมัย และสอดคล้องกับเทคโนโลยีของการรักษาในปัจจุบันที่วิวัฒนาการทางการแพทย์ช่วยให้การรักษาอาการป่วยได้ดีและรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งแบบประกันสุขภาพใหม่นี้จุดมุ่งหมายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่กำลังมองหาแผนประกันสุขภาพแบบ 360 องศา และไม่ต้องการกังวลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพอีกต่อไป แบบประกันสุขภาพ ไอเฮลท์ตี้ อัลตร้า ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่าย ทั้ง ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ด้วย 6 แผนความคุ้มครอง วงเงินค่ารักษาพยาบาลต่อรอบปีกรมธรรม์สูงสุด 100 ล้านบาท

แบบประกันสุขภาพ “ไอเฮลท์ตี้ อัลตร้า” จะช่วยวางแผนรับมือกับค่าใช้จ่ายเรื่องสุขภาพได้ดีขึ้น สามารถตอบโจทย์ด้านการคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและการวางแผนสุขภาพไปพร้อมๆ กัน โดยมีจุดเด่น อาทิ

· ค่าผ่าตัดรวมทั้งอวัยวะ ศัลยกรรมทดแทน

· ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ครอบคลุมการรักษาโรคมะเร็ง โดยการรักษาแบบสมัยใหม่โดยรังสีรักษา, รังสีร่วมรักษา, เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา, การรักษาแบบออกฤทธิ์จำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง (Targeted Therapy)

· ส่วนลดพิเศษค่าเบี้ย หากไม่มีการเคลมและสัญญามีผลบังคับต่อเนื่อง ติดต่อกัน 3 รอบปีกรมธรรม์ประกันภัย รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยปีต่ออายุ 10%

· การรักษาทางเลือก การตรวจสุขภาพ การดูแลสายตา และทันตกรรม

· ให้ความคุ้มครองการตั้งครรภ์และการคลอดบุตร รวมถึงภาวะแทรกซ้อนก่อนและห้องผู้ป่วยหนักหลังคลอดและทารกแรกเกิด

· การเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ดีที่สุดในประเทศไทย

แบบประกันสุขภาพ ไอเฮลท์ตี้ อัลตร้า ยังช่วยให้ลูกค้าควบคุมการออกแบบประกันสุขภาพของตนได้ดียิ่งขึ้น มีความยืดหยุ่นในการเลือกแบบประกันให้เหมาะกับความต้องการและงบประมาณ นอกจากนี้ เบี้ยประกันยังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ ตามที่กรมสรรพากรกำหนด

คุณแซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต กล่าวว่า “บริษัทฯ หวังว่าจะทำให้คนไทยสามารถรับมือกับค่าใช้จ่ายในการสุขภาพได้ง่ายขึ้น ในการดูแลตัวเองและคนที่พวกเขารัก และมุ่งมั่นส่งเสริมให้มีการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน ด้วยแบบประกันสุขภาพให้ ไอเฮลท์ตี้ อัลตร้า ที่ที่จะช่วยวางแผนรับมือกับค่าใช้จ่ายเรื่องสุขภาพได้ดีขึ้น ทั้งความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและการวางแผนสุขภาพไปพร้อมๆ กัน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ ในการมีลูกค้ามาเป็นที่หนึ่ง พร้อมอยู่เคียงข้างทุกความเชื่อมั่น ดูแลกันตลอดไป”

แบบประกันสุขภาพ ไอเฮลท์ตี้ อัลตร้า ยังมีแผนสำหรับเด็ก ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้เด็กๆ ได้เข้าถึงประกันสุขภาพราคาเหมาะสม และให้ความอุ่นใจสำหรับผู้ปกครองที่มีความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของลูกน้อย

สำหรับแบบประกันสุขภาพ “ไอเฮลท์ตี้ อัลตร้า” (iHealthy Ultra) เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป สำหรับผู้ที่สนใจสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้แล้ววันนี้ ที่ตัวแทนของบริษัทฯ สำนักงานตัวแทนทั่วประเทศ และที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 1159 ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง หรือ https://www.krungthai-axa.co.th/th