กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เปิดตัว “ไอลิงค์” พร้อมมอบสิทธิพิเศษให้แก่ลูกค้า

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เปิดตัวแบบประกัน “ไอลิงค์” (iLink) แบบประกันไฮบริด (ประกันชีวิตควบการลงทุน หรือ ยูนิตลิงค์) เป็นแบบประกันที่ให้ความคุ้มครองชีวิตที่สูงพร้อมทั้งตัวเลือกความคุ้มครองที่หลากหลายและให้ความคุ้มครองระยะยาวจนถึงอายุ 85 ปี รวมไปถึงโอกาสในการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูงขึ้นโดยการลงทุนในกองทุนรวมที่มีคุณภาพ

“แบบประกัน “ไอลิงค์” (iLink) ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยวางแผนการเงินระยะยาวที่มีความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับเปลี่ยนไปได้ตามจังหวะและสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดช่วงชีวิต และมีจุดเด่น อาทิ

· จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด 280 เท่า*

· ให้ผลประโยชน์สูงสุด 3 ต่อ สำหรับกรณีเสียชีวิต ต่อที่ 1 : มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (มูลค่าของหน่วยลงทุนที่บริษัทฯดำเนินการขายหลังได้รับเอกสารครบถ้วน) ต่อที่ 2 : จำนวนเงินเอาประกัน และ ต่อที่ 3 : เงินพิเศษ 5% ของมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง

· สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมความคุ้มครองโรคร้ายแรง (CriticalLink UDR) ที่ให้ความคุ้มครองสูงสุด 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย และคุ้มครองยาวๆ ถึงอายุ 85 ปี

· สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมความคุ้มครองทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (TPDLink UDR) คุ้มครองยาวๆ ถึงอายุ 80 ปี

· ให้ความยืดหยุ่นการชำระเบี้ยประกันภัยทั้งรายเดือน รายไตรมาส รายครึ่งปี และรายปี

แบบประกัน “ไอลิงค์” (iLink) ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตและตัวเลือกเพิ่มเติมความคุ้มครองที่เลือกได้ ทั้งคุ้มครองการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และโรคร้ายแรง ด้วยเบี้ยประกันที่คุ้มค่า ในราคาเบา ๆ ด้วยผลประโยชน์ความคุ้มครองที่โดดเด่นและไม่เหมือนใครนั้น ทำให้สอดคล้องกับแบรนด์แคมเปญใหม่ของบริษัทอย่างมาก – “เมื่อคุณมั่นใจ ก็ไปได้ไกลกว่า เมื่อคุณรู้สึกว่าได้รับความคุ้มครองและปกป้องจากกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต คุณก็สามารถไปได้ไกลกว่าและประสบความสำเร็จ”

สำหรับลูกค้าที่สนใจ “แบบประกัน “ไอลิงค์” (iLink) สามารถซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้แล้ววันนี้ ที่ตัวแทนของบริษัทฯ สำนักงานตัวแทนทั่วประเทศ และที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 1159 ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง หรือ https://www.krungthai-axa.co.th/th/ilink-udr

เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์กำหนด