กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เปิดตัวสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาล เอ็กซ์ตร้า

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ผู้นำธุรกิจประกันชีวิตและสุขภาพ เปิดตัวสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาล เอ็กซ์ตร้า (MEA Extra) คุ้มค่า ทุกวัย เบาใจค่ารักษา หมดห่วงเรื่องค่ารักษาพยาบาล ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานประกันสุขภาพใหม่ และให้ความคุ้มครองการรักษาพยาบาลที่ครอบคลุมสูงถึง 1,100,000 บาทต่อการรักษาตัวในโรงพยาบาลครั้งใดครั้งหนึ่ง และค่าห้องที่เลือกได้สูงสุดถึง 6,200 บาทต่อวัน

สิทธิประโยชน์อื่นๆ ได้แก่:

· คุ้มครองค่ารักษาส่วนที่เกินสิทธิ สบายใจเมื่อนอนโรงพยาบาลหรือผ่าตัดที่มีค่าใช้จ่ายสูง โดยจ่ายผลประโยชน์เพิ่มเติมสูงสุดอีก 70% ของค่ารักษาพยาบาลส่วนที่เกินสิทธิตามตาราง

· ครอบคลุมมากกว่า ด้วยค่าแพทย์ผ่าตัด จ่ายตามที่จ่ายจริง และวงเงินค่าผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะเป็น 2 เท่าของค่าผ่าตัดตามแผนที่เลือก อีกทั้งยังดูแลอุ่นใจอย่างต่อเนื่อง ด้วยค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก เพื่อติดตามผลการรักษา ภายใน 30 วัน หลังออกจากโรงพยาบาล

· พิเศษ ส่วนลดค่าเบี้ยปีต่อ ในกรณีไม่มีการเคลม สำหรับการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลต่อเนื่อง 3 ปีกรมธรรม์และสัญญามีผลบังคับต่อเนื่อง รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยปีต่ออายุ 10%

· เบี้ยประกันภัยลดหย่อนภาษีได้

สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาล เอ็กซ์ตร้า (MEA Extra) สามารถตอบโจทย์การดูแลให้กับทุกวัยในครอบครัว ด้วยอายุรับประกันภัย ตั้งแต่อายุ 1 เดือน และให้ความคุ้มครองจนถึงอายุ 90 ปี ซึ่งสัญญาเพิ่มเติมดังกล่าวได้รับการออกแบบ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการวางแผนความคุ้มครองและเตรียมความพร้อมเรื่องสุขภาพ ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายเรื่องค่ารักษาพยาบาลที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ ให้คุณและคนในครอบครัวใช้ชีวิตได้อย่างหมดห่วงและมั่นใจได้ว่าจะสามารถเข้าถึงการรักษาที่ดีที่สุดได้ เมื่อเกิดการเจ็บป่วย

คุณแซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต กล่าวว่า “จากสถานการณ์ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง การคุ้มครองสุขภาพทางการเงินเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาล เอ็กซ์ตร้า (MEA Extra) จาก กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ให้ความคุ้มครองทางการเงินแก่ลูกค้าอย่างครอบคลุม หากต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ช่วยลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ด้วยพันธสัญญา “Know You Can – คุณทำได้” และเมื่อคุณรู้สึกว่าได้รับความคุ้มครองและปกป้องจากกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต คุณก็สามารถไปได้ไกลกว่าและประสบความสำเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ ในการมีลูกค้ามาเป็นที่หนึ่ง พร้อมอยู่เคียงข้างทุกความเชื่อมั่น ดูแลกันตลอดไป”

สำหรับสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาล เอ็กซ์ตร้า (MEA Extra) ผู้ที่สนใจสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้แล้ววันนี้ ที่ตัวแทนของบริษัทฯ สำนักงานตัวแทนทั่วประเทศ และที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 1159 ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง หรือ https://www.krungthai-axa.co.th/th