กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เปิดตัว Step Life ปี 4

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เปิดตัวกิจกรรม Step Life ปี 4 การออกกำลังกายแบบเวอร์ชวลสเตป (Virtual Step) เพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดี และการใช้ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

พนักงานและฝ่ายขายของ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะนับก้าวในทุกๆ สัปดาห์ ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ หรือนาฬิกา และส่งอีเมลแสดงจำนวนก้าวมายังทีม CR หรือโพสภาพจำนวนก้าวไปยังสื่อออนไลน์ ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับรางวัลสำหรับผู้ที่มีจำนวนก้าวสูงสุดในแต่ละเดือนจนจบกิจกรรม

กิจกรรม Step Life ปี 4 เปิดให้พนักงานและฝ่ายขายที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมลงทะเบียนในวันที่ 6 กันยายน 2564 และจะจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นเวลา 9 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน ถึง 14 พฤศจิกายน 2564

ในปีนี้กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญปลูกต้นไม้ของ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ที่มุ่งมั่นจะปลูกต้นไม้ 1 ต้นทุกๆ 10,000 ก้าว ซึ่งหวังว่าจะเป็นการส่งเสริมให้ผู้คนรักในการเดินมากยิ่งขึ้น เมื่อเทียบกับการเดินทางในรูปแบบอื่น ซึ่งแม้ว่าจะเป็นเพียงการขึ้นบรรไดแทนการใช้ลิฟต์ก็ตาม การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเล็กๆ น้อยๆ นี้ แต่ละวันสามารถให้ประโยชน์ต่อทั้งสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

คุณแซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต กล่าวว่า “กิจกรรม Step Life คือความท้าทายใหม่ ที่ไม่เพียงแต่ออกแบบมาเพื่อสร้างความฟิต และสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับภาวะโลกร้อนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการจัดการกับการเว้นระยะห่างทางสังคม ในปีที่แล้ว สำหรับ Step Life ปี 4 ได้จำนวนก้าวทั้งหมด 77 ล้านก้าว และสามารถปลูกต้นไม้ได้ 7,700 ต้น ซึ่งในปีนี้ Step Life ปี 4 มีเป้าหมายทั้งหมด 820 ล้านก้าว และปลูกต้นไม้เพิ่ม 8,200 ต้น ซึ่งแคมเปญนี้เป็นไปตามนโยบายระดับโลกของเรา “Know You Can” ที่สนับสนุนให้ทุกคนมีความเชื่อมั่นในตนเอง และบรรลุเป้าหมายในทั้งสุขภาพที่ดี และปกป้องโลกของเรา”

โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมสำหรับพนักงาน และฝ่ายขาย กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรม Step Life และสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ Hearts in Action Facebook page https://www.facebook.com/Hearts.in.action.volunteers