ไม่มีข้อมูล

*โปรดระบุคำค้นหา
ค้นหาในทุกหมวด
10 มีนาคม 2565

ผลักดันโลกให้ก้าวหน้า

ผมอยู่ทีม Investment Product Solution ของ บมจ.กรุงไทย แอกซ่า ประกันชีวิต สิ่งที่เราให้ความสำคัญมากที่สุด คือการส่งต่อความเชื่อมั่นจากรุ่นสู่รุ่น เพราะเราเชื่อว่าเราเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนโลกไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน

ถ้าถามผมว่า ผมประทับใจอะไรมากที่สุดกับการทำงานที่นี่ ก็คงจะเป็นวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นดูแลและพัฒนาสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืน ในส่วนการลงทุน บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบหรือ Responsible investing ใน 3 ประเด็นหลัก คือ สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล เพราะเงินลงทุนของเราก็สามารถสร้างโลกที่น่าอยู่ได้เช่นกัน

ผมรับรู้ได้ว่า กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต อยู่เคียงข้างทุกความเชื่อมั่น ดูแลกันตลอดไป

ธนา บุญธีรวร

VP - Investment Product Solutions, Customer - Architas

Blog เด่นวันนี้