บริการการรับยาต่อเนื่องกรณีโรคเรื้อรัง

ท่านสามารถสอบถามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล ตามหมายเลขโทรศัพท์ของโรงพยาบาลตามรายละเอียดในตาราง

หากมีข้อสงสัยข้อมูลเกี่ยวกับกรมธรรม์ หรือสิทธิความคุ้มครอง สามารถสอบถามได้ที่ 1159 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

หมายเหตุ: เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทฯ กำหนด

#Telemedicine #อยู่บ้านก็พบแพทย์ได้