กรุงไทย-แอกซ่า คว้ารางวัลจาก Contact Center Asia Pacific Conferences

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต คว้ารางวัลใหญ่ในงาน Contact Center Asia Pacific Conferences 2019 (CC-APAC) โดย คุณรังสิดา วสวานนท์ ผู้จัดการ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต (คนขวา) ได้รับรางวัล The Best Asia Pacific Contact Center Manager ระดับ Platinum Award ณ ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งรางวัลดังกล่าวถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ พร้อมตอกย้ำนโยบายการมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และให้โอกาสทุกคนได้มีชีวิตที่ดีขึ้นตามใจปรารถนา