กรุงไทย-แอกซ่า จัดกิจกรรมในสัปดาห์แห่งการทำความดี

บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต นำโดย นางภควิภา เจริญตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายลูกค้า จัดกิจกรรม สัปดาห์แห่งการทำความดี (CR Week 2019) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทุกบริษัทของแอกซ่าทั่วโลกจัดขึ้นพร้อมกัน และในปีนี้บริษัทฯ จัดกิจกรรมภายใต้คอนเซป "Know You Can" ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม Know You Can Save Environment – Green Campaign รณรงค์ลดใช้กระดาษเพื่อร่วมลดโลกร้อน กิจกรรม Know You Can Save Their Lives ร่วมบริจาคเลือดที่สภากาชาดไทย และกิจกรรมไฮไลท์ในปีนี้ Know You Can Have a Better Health – Step Life in the Park สร้างสุขภาพที่ดีร่วมกัน ผ่านการเดิน วิ่ง ออกกำลังกายในระยะทาง 5 กม. โดยในงานยังได้ คุณหมอเมย์-สมิตตา สังขโพธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเดินและวิ่ง มาให้ความรู้เคล็ดลับต่าง ๆ พร้อมแรงบันดาลใจในการวิ่งอย่างถูกวิธี โดยกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้ทุกคนได้มีสุขภาพที่ดีขึ้นตามใจปราถนา พร้อมสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง ว่าเราทำได้ Know You Can