วิธีสมัครบริการหักค่าเบี้ยประกันอัตโนมัติด้วยบัตรเครดิต

ประเภทบัตรเครดิตที่รองรับ : VISA, MasterCard, JCB

แบบประกันที่ไม่รับชำระเบี้ยด้วยบัตรเครดิต : Life Easy 10/4, Life Save 10/2, iInvest, Life Smart 10/4, MRTA และ GLTSP

ผลิตภัณฑ์ iWealthy และ iLink กรณีการชำระเบี้ยประกันฯ แบบรายเดือน ลูกค้าต้องเลือกสมัครบริการหักค่าเบี้ยประกันอัตโนมัติผ่านบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิต (DA/CCPA) สำหรับการชำระเบี้ยงวดถัดไป

สำหรับลูกค้าที่ชำระเบี้ยประกันด้วยบัตรเครดิตสำหรับผลิตภัณฑ์ "iWealthy" และ “iLink” สามารถทำรายการได้เฉพาะสำนักงานสาขา และเคาน์เตอร์รับชำระเบี้ยของบริษัทฯ เท่านั้น

ลูกค้าสามารถชำระเบี้ยประกันภัยปีต่อผ่านบัตรเครดิตออนไลน์ได้ง่าย และสะดวกยิ่งขึ้น ผ่านแอปพลิเคชัน Emma by AXA ผู้ช่วยส่วนตัวดิจิทัล ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก https://www.krungthai-axa.co.th/th/emma-by-axa-how-to

สำหรับลูกค้า กรุงไทย-แอกซ่า ที่ต้องการสมัครบริการหักค่าเบี้ยประกันอัตโนมัติด้วยบัตรเครดิต สามารถปฎิบัติตามขั้นตอนดังนี้

เตรียมเอกสาร

a) หนังสือยินยอมหักค่าเบี้ยประกันอัตโนมัติ คลิกดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

b) สำเนาหน้าบัตรเครดิต

(เฉพาะบัตร VISA, Mastercard และ JCB เท่านั้น และกรุณาปิดเลข CVV ทุกครั้งก่อนนำส่งเอกสาร สำเนา หรือรูปภาพที่มีเลข CVV มายังบริษัทฯ)”

c) สำเนาบัตรประชาชน

d) เอกสารพิสูจน์ความสัมพันธ์ของผู้ชำระเบี้ยฯ กรณีเป็นผู้ชำระเบี้ยแทน เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาสูติบัตร หรือ สำเนาเปลี่ยนชื่อสกุล (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อสกุล) เป็นต้น

กรณีชำระเบี้ยประกันชีวิตแทน สามารถดูรายละเอียดได้ คลิกที่นี่

กรุณานำส่งเอกสารข้อ a – c อย่างละ 2 ฉบับ

เอกสารนำส่งมาที่บริษัท ตามที่อยู่ดังนี้

แผนกบริการผู้ถือกรมธรรม์ บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) เลขที่ 9 อาคาร จี ทาวเวอร์ แกรนด์ รามา 9 ชั้น 1, 20-27 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

หมายเหตุ: สำหรับลูกค้าที่ชำระด้วยบัตรเครดิต Citibank ที่หมายเลขบัตรเครดิต 6 ตัวหน้า ดังนี้ 5434-49, 5265-32, 5271-73, 5434-49, 5267-44, 5224-40 หรือ 5404-32 จะไม่สามารถทำรายการชำระเบี้ยได้

อาจมีหมายเลขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงหมายเลขบัตรเครดิต และ/หรือ ธนาคารเจ้าของบัตร นอกเหนือจากที่ประกาศไว้ข้างต้น

กรณีลูกค้าต้องการยกเลิกรายการหรือขอเงินคืน ลูกค้าจะต้องติดต่อเข้ามาที่บริษัทฯ โดยตรง ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินภายในเงื่อนไขของบริษัทฯ

หรือสามารถสมัครบริการหักค่าเบี้ยประกันอัตโนมัติผ่านเว็บไซต์ธนาคาร คลิกที่นี่