กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ร่วมฉลองครบรอบปีที่ 10 กับกิจกรรมสัปดาห์แห่งความดี

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ร่วมฉลองครบรอบปีที่ 10 กับกิจกรรมสัปดาห์แห่งความดี โดยกิจกรรมดังกล่าวซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทุกบริษัทของแอกซ่าทั่วโลกจัดขึ้นพร้อมกัน โดยปีนี้เน้นย้ำเรื่องความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ(สิ่งแวดล้อม) และสุขภาพ ซึ่งจัดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 25 กันยายน – 2 ตุลาคม 2563 สำหรับกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ได้จัดกิจกรรมมากมายที่ครอบคลุมทั้งด้านสิ่งแวดล้อมที่ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านบริษัทประกันที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม “Green Insurer” กับกิจกรรม Green Market ที่เปิดโอกาสให้พนักงานมาร่วมแบ่งปัน ซื้อ-ขาย สินค้า Green ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ามือสอง สินค้า reuse หรืออาหารเพื่อสุขภาพ นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมด้านสุขภาพ 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรม Power Boxing Combat ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างสุขภาพที่ดีร่วมกัน ผ่านการออกกำลังกาย โดยมีคุณเมจิ อโณมา ศรัณย์ศิขริน มาเป็นผู้นำในการออกกำลังกายครั้งนี้ และกิจกรรม เดิน วิ่ง AXA 24 hrs Relay Sport Challenge ที่พนักงานจะร่วมเดินออกกำลังกาย ที่ใดก็ได้ตามใจปรารถนา เพื่อเปลี่ยนจำนวนก้าวเป็นเงินบริจาค

โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากพนักงาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากถึง 768 คน ซึ่งแปลงเป็นกว่า 1,400 ชั่วโมงในการทำความดี และในปีนี้กิจกรรมเพื่อสุขภาพของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเปลี่ยนเป็นเงินจำนวน 150,000 บาท เพื่อบริจาคให้แก่สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต

คุณแซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต กล่าวถึง ความมุ่งมั่นในกิจกรรมสัปดาห์แห่งความดีปีที่ 10 ว่า ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งใหญ่กับทีม CR! ความมุ่งมั่น และการมีส่วนร่วมกับสัปดาห์แห่งวามดี ถือเป็นบทพิสูจน์ของค่านิยมของบริษัทฯในด้านความใส่ใจ และการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของแอกซ่า รวมถึงการพันธะสัญญาของบริษัทฯ ที่สนับสนุนให้ทุกคนมีความเชื่อมั่นในตนเองว่า คุณทำได้ นอกจากนั้นกิจกรรมในครั้งนี้ยังช่วยให้พนักงานได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม โดยบริจาคเงินจากการร่วมกิจกรรมของพนักงานให้แก่สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต ดิฉันรู้สึกภูมิใจกับพนักงานทุกท่านที่ร่วมช่วยเหลือสังคมของเรา พร้อมมุ่งมั่นดูแล และอยู่เคียงข้างกันตลอดไป