แคมเปญต่างๆ เพื่อลูกค้า กรุงไทย-แอกซ่า

ได้ความคุ้มครองและยังได้คืนภาษีด้วย คิดแล้วว่าคุ้ม!

กรุงไทย-แอกซ่า ขอเสนอแบบประกันที่ช่วยคุณ “ลดหย่อนภาษี” ได้ง่ายๆ ให้พอดีกับความต้องการและเหมาะสมกับแผนการเงินของคุณ

ดูรายละเอียด

จ่ายเบี้ย 5 ปี คุ้มครองยาว เลือกรับเงินบำนาญเป็นรายเดือนหรือรายปีก็ได้ (iRetire5)

โรคร้าย ควบคุมไม่ได้ แต่ “ความสุข” คุณปกป้องได้ (iShield)

ที่สุดของแผนประกันสุขภาพ คุ้มครอง ครอบคลุมทุกความต้องการ ทุกที่ ทุกเวลา (iHealthy)

LGBT: LOVE IS LOVE เราเข้าใจทุกรูปแบบของความรัก

ทุกแผนประกันชีวิตของ กรุงไทย-แอกซ่า ให้คุณระบุคู่ชีวิตเพศเดียวกันเป็นผู้รับผลประโยชน์ได้

ดูรายละเอียด

เปิดกว้างสำหรับทุกเพศ

มีผลบังคับใช้ทุกแบบประกัน

มอบความมั่นคงให้ทุกคู่รัก

กรุงไทย-แอกซ่า แคร์คุณกว่าใคร

เพื่อดูแลลูกค้าคนสำคัญ หรือ ลูกค้าที่เจ็บป่วยด้วยโรคกระดูกและข้อ กระดูกสันหลัง เจ็บป่วยเรื้อรัง และมะเร็งในฐานะ Health Partner

ดูรายละเอียด

เพื่อให้ลูกค้าคนสำคัญได้รับการบริการ ข้อมูลสุขภาพ การรักษาที่ดีที่สุด และเหมาะสมกับผู้เอาประกันมากที่สุด

เพื่อให้ลูกค้าคนสำคัญได้รับการรักษาในแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสมและกลับมาเป็นปกติโดยเร็ว

เพื่อให้ลูกค้าคนสำคัญมีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพและป้องกันภาวะการเจ็บป่วยในอนาคต

เพราะผู้หญิงยุคใหม่ เข้าใจบทบาทของตัวเอง

เลือกความคุ้มครองที่สร้างความมั่นคงและตอบเป้าหมายของชีวิตด้วยแบบประกันเพื่อการออม, แบบประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง, แบบประกันเพื่ออนาคตลูก

ดูรายละเอียด

คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ (Happy Woman)

คุ้มครองมะเร็ง ทุกระยะ รวมทั้งมะเร็งผิวหนัง และมะเร็งระยะไม่ลุกลาม (Smart Woman)

คุ้มครองโรคร้ายแรง ในเด็ก 18 โรค และค่าชดเชยรายวัน สำหรับเด็กกรณีเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล (Super Mom - แผนประกันที่ 2)

คำนวณเบี้ยแบบประกัน iProtect S ได้แล้ววันนี้!

ส่งต่อทุกความห่วงใย ด้วยการสร้างความมั่นคงทางการเงิน เริ่มสร้างกองมรดกตั้งแต่วันนี้ ผ่านประกันชีวิต iProtect S เพื่อส่งต่อทุกความห่วงใย ให้กลายเป็นความมั่นคงทางการเงินเป็นมรดกจากรุ่นสู่รุ่น

แบบประกันที่น่าสนใจ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ