บริการหักค่าเบี้ยประกันอัตโนมัติผ่านบัญชีธนาคาร สมัครผ่านตู้ ATM ได้แล้ววันนี้!

1.วิธีสมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ ผ่านตู้เอทีเอ็ม (ATM)

2. เตรียมเอกสาร

1. หนังสือยินยอมหักค่าเบี้ยประกันอัตโนมัติ 1 ฉบับ (ดาวน์โหลด)

2. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก 1 ฉบับ

3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ

4. ใบบันทึกรายการจากตู้ ATM (สลิป) 1 ฉบับ

หมายเหตุ: เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันและรับทราบเงื่อนไขการสมัครใช้บริการกับทางบริษัทฯ นำส่งเอกสารอย่างละ 1 ฉบับพร้อมลายเซ็นสด เท่านั้น

3. ส่งเอกสารมาที่

แผนกบริการผู้ถือกรมธรรม์

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 9 อาคาร จี ทาวเวอร์ แกรนด์ รามา 9 ชั้น 1,20-27 ถนน พระราม 9

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 1159 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

วิธีสมัครบริการหักค่าเบี้ยประกันอัตโนมัติผ่านเว็บไซต์ธนาคาร คลิกที่นี่

หรือสามารถสมัครบริการหักค่าเบี้ยประกันอัตโนมัติด้วยบัตรเครดิต คลิกที่นี่

หรือวิธีสมัครบริการหักค่าเบี้ยประกันอัตโนมัติผ่านแอปพลิเคชันธนาคาร คลิกที่นี่