บริการหักค่าเบี้ยประกันอัตโนมัติผ่านบัญชีธนาคาร สมัครผ่านตู้ ATM ได้แล้ววันนี้!

1. วิธีสมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ ผ่านตู้เอทีเอ็ม (ATM)

2. เตรียมเอกสาร

กรณีมีเลขที่กรมธรรม์ไม่ต้องส่งเอกสารใดๆ มายังบริษัทฯ แต่หากผู้เอาประกันไม่ใช่ผู้ชำระเบี้ย จะต้องส่งเอกสารเพื่อพิสูจน์ความสัมพันธ์มาด้วยทุกครั้ง

กรณียังไม่มีเลขที่กรมธรรม์ จะต้องนำส่งเอกสาร ดังนี้

1. แบบฟอร์มหนังสือยินยอมหักค่าเบี้ยประกันอัตโนมัติ 1 ฉบับ (ดาวน์โหลด)

2. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก พร้อมลายเซ็นสด 1 ฉบับ

3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ

4. สลิปยืนยันการสมัคร 1 ฉบับ

5. เอกสารเพื่อพิสูจน์ความสัมพันธ์ในกรณีที่ผู้เอาประกันไม่ใช่ผู้ชำระเบี้ยและไม่เคยผ่านการพิสูจน์ความสัมพันธ์มาก่อนจะต้องนำส่งเอกสารมาทุกครั้ง

*หมายเหตุ: ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการพิสูจน์ความสัมพันธ์ อ่านเพิ่มเติมคลิ๊ก

3. ส่งเอกสารมาที่

แผนกบริการผู้ถือกรมธรรม์

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 9 อาคาร จี ทาวเวอร์ แกรนด์ รามา 9 ชั้น 1,22-27 ถนน พระราม 9

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 1159 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

วิธีสมัครบริการหักค่าเบี้ยประกันอัตโนมัติผ่านเว็บไซต์ธนาคาร คลิกที่นี่

หรือสมัครหักชำระเบี้ยประกันภัยอัตโนมัติด้วยบัตรเครดิตผ่าน Quickpay คลิกที่นี่

หรือวิธีสมัครบริการหักค่าเบี้ยประกันอัตโนมัติผ่านแอปพลิเคชันธนาคาร คลิกที่นี่

คลิ๊กเพื่อดูเงื่อนไขการใช้บริการชำระค่าเบี้ยประกันอัตโนมัติผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร