กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต มอบสินไหมมรณกรรม

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต นำโดย ว่าที่ร.ต.อัสนี ปริญญานิลกุล ผู้จัดการเขตงานสนับสนุน ช่องทางจัดจำหน่ายผ่านธนาคาร เขตลำปาง (คนที่ 1 จากซ้าย) พร้อมด้วยนางวรณัฐธยาน์ กองคำ รักษาการ ผอ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) (กลาง) จ.แพร่ ร่วมมอบสินไหมมรณกรรม จำนวน 655,174.74 บาท แก่ญาติพระครูวรกิตติสุนทร ถิ่นสอน เจ้าอาวาสวัดถิ่นใน จังหวัดแพร่ ที่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ในจังหวัดตาก เมื่อเร็วๆ นี้