แจ้งการจัดส่งหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประจำปี 2561

กรุงไทย-แอกซ่า จะส่งลิงค์ผ่านทาง SMS เพื่อให้ลูกค้าดาวน์โหลดหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันประจำปี 2561 โดยเมื่อคลิกลิงค์แล้วท่านสามารถกรอกเลขที่กรมธรรม์ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน และหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ให้ไว้กับบริษัทฯ เพื่อดาวน์โหลดหนังสือรับรองฯ ได้ทันที โดยมีช่วงระยะเวลาดังนี้

1. กรมธรรม์ทุกแบบงวดชำระ ยกเว้นรายเดือน ที่ชำระเบี้ยภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 จะได้รับ SMS ระหว่างวันที่ 25-29 ธันวาคม 2561
2. กรมธรรม์ทุกแบบงวดชำระ รวมแบบรายเดือน ที่ชำระเบี้ยตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2561 จะได้รับ SMS ระหว่างวันที่ 21-25 มกราคม 2562
3. กรมธรรม์แบบ iWealthy (ไอเวลธ์ตี้), iInvest (ไออินเวสต์), iBegin (ไอบีกิน), iFine (ไอไฟน์) และ iShield (ไอชีลด์) จะได้รับ SMS ระหว่างวันที่ 21-25 มกราคม 2562

สนใจแบบประกันอื่นๆ คลิก