แจ้งการจัดส่งหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประจำปี 2563

กรุงไทย-แอกซ่า จะส่งลิงค์ผ่านทาง SMS เพื่อให้ลูกค้าดาวน์โหลดหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันประจำปี 2563 โดยเมื่อคลิกลิงค์แล้วท่านสามารถกรอกเลขที่กรมธรรม์ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน และหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ให้ไว้กับบริษัทฯ เพื่อดาวน์โหลดหนังสือรับรองฯ ได้ทันที โดยมีช่วงระยะเวลาดังนี้

1. กรมธรรม์ทุกแบบงวดชำระ ยกเว้นรายเดือน ที่ชำระเบี้ยภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 จะได้รับ SMS ระหว่างวันที่ 14-18 ธันวาคม 2563
2. กรมธรรม์ทุกแบบงวดชำระ รวมแบบรายเดือน ที่ชำระเบี้ยตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2563 จะได้รับ SMS ระหว่างวันที่ 14-18 มกราคม 2564

สนใจแบบประกัน คลิก