ประกันวางแผนการศึกษา | กรุงไทย-แอกซ่า

เพราะปัจจุบันการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญสำหรับอนาคตของบุตร ผู้ปกครองจึงมีหน้าที่ในการวางแผนและเก็บออม เพื่อสร้างหลักประกันและส่งมอบการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่บุตรของคุณ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต พร้อมที่จะร่วมวางแผนการเก็บออม เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับค่าใช้จ่ายในการศึกษาของบุตร ด้วยแผนประกันที่ตอบสนองความต้องการด้านการศึกษา เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่า ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นศึกษาของบุตรจะเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

ประกันเพื่อทุนการศึกษา | iGrow

เพราะรักไม่ใช่แค่การดูแล แต่เป็นการสนับสนุนให้เค้าเติบโตอย่างมั่นคง พร้อมความคุ้มครอบอุบัติเหตุ “เฉพาะสำหรับเด็ก” โรคร้ายแรงในเด็ก ค่าชดเชยรายวัน แถมคุ้มครองกรมธรรม์หากเกิดเหตุไม่คาดคิดกับ ”ผู้ปกครอง” และให้เงินก้อนเมื่อครบอายุ 24 ปีเพื่อสนับสนุนการศึกษาของลูกในระดับปริญญาโท

ดูรายละเอียด

ให้ทุนการศึกษา ปริญญาตรีและปริญญาโท (อายุครบ 24 ปี) รับรองการจ่ายสูงสุดถึง 300% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ให้ความคุ้มครอง โรคร้ายแรง ในเด็ก 18 โรคและ ค่าชดเชยรายวัน สำหรับเด็กกรณีเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล

ให้ความคุ้มครอง อุบัติเหตุเฉพาะสำหรับเด็ก ครอบคลุม ค่ารักษาจากอุบัติเหตุรวมถึง กระดูกแตกหัก

คำนวณเบี้ยแบบประกัน iProtect S ได้แล้ววันนี้!

ส่งต่อทุกความห่วงใย ด้วยการสร้างความมั่นคงทางการเงิน เริ่มสร้างกองมรดกตั้งแต่วันนี้ ผ่านประกันชีวิต iProtect S เพื่อส่งต่อทุกความห่วงใย ให้กลายเป็นความมั่นคงทางการเงินเป็นมรดกจากรุ่นสู่รุ่น

แบบประกันที่น่าสนใจ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ