ไม่มีข้อมูล

ค้นหาในทุกหมวด
*โปรดระบุคำค้นหา

การระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-KYC)

เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทางบริษัทกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ได้พัฒนาระบบ การระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ e-KYC  เพื่อยกระดับความปลอดภัยของข้อมูลของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีมาตรฐาน และปลอดภัย ป้องกันการโจรกรรม หรือแอบอ้างตัวตน สร้างความปลอดภัยต่อเจ้าของข้อมูล รวมไปถึงการให้บริการเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันชีวิตและสิทธิประโยชน์อื่นๆ ตามกรมธรรม์ประกันชีวิตได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง

การระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ e-KYC ย่อมาจาก Electronic Know Your Customer คือ  กระบวนการในการทำความรู้จักลูกค้าที่สามารถระบุตัวตน (Identification) และพิสูจน์ทราบตัวตน (Verification) ด้วยเทคโนโลยีอ่านตัวอักษรด้วยแสง (Optical Character Recognition) และเทคโนโลยีจดจำและเรียนรู้ใบหน้า (Biometric Facial Recognition) มาใช้ในการสแกนอ่านบัตรประจำตัวประชาชน พาสปอร์ต ตลอดจนใบหน้าของลูกค้าซึ่งมีความสะดวก รวดเร็วกว่าการทำ KYC รูปแบบเดิมที่มีความยุ่งยาก ในการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพิ่มเติม

ช่องทางการทำ e-KYC

• สำหรับลูกค้าใหม่ สามารถติดต่อ บริษัทฯและสำนักงานสาขา หรือตัวแทนประกันชีวิตของท่าน เพื่อยืนยันตัวตนในการทำประกันผ่านระบบการขาย Advisor Zone

• สำหรับลูกค้าปัจจุบันที่ต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือ เรียกร้องสินไหม สามารถติดต่อบริษัทฯและสำนักงานสาขา หรือ ตัวแทนประกันชีวิตของท่าน เพื่อยืนยันตัวตนก่อนการทำธุรกรรม