กรุงไทย-แอกซ่า จัดประกวดภาพวาดระบายสี "Go Green เยาวชนรักษ์โลก"

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต บริษัทประกันชีวิตชั้นนำที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม เชิญชวนเยาวชนอายุระหว่าง 13-18 ปี เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดภาพวาดระบายสีในหัวข้อ "Go Green เยาวชนรักษ์โลก" โดยกิจกรรมดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อรณรงค์ให้เยาวชนรุ่นใหม่ตระหนักถึงปัญหาภาวะโลกร้อน และเปิดโอกาสให้พวกเขาได้แสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ในการอนุรักษ์ และใส่ใจสิ่งแวดล้อมลงบนภาพวาด

ทั้งนี้ ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และกำหนดส่งผลงานภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 เพื่อชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 120,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร และโล่รางวัล โดยผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจะนำไปใช้เป็นภาพประกอบชุดปฏิทินของบริษัทฯ ในปี 2564

คุณแซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต กล่าวว่า "ศิลปะเป็นวิธีหนึ่งที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในการขับเคลื่อนชุมชนไปสู่การเปลี่ยนแปลง โดยการสร้างความตระหนักถึงปัญหาในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผ่านภาพวาดที่สวยงามและแสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ในการอนุรักษ์ และใส่ใจในสิ่งแวดล้อม โดย บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ต้องการสร้างความตระหนักและปลูกฝังจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ เพื่อให้พวกเขาสามารถมีส่วนร่วมในการลดผลกระทบของภาวะโลกร้อน และเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนจากการมีส่วนร่วมของทุกคนในสังคม"

กิจกรรมการประกวดภาพวาดระบายสีนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในการต่อสู้กับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อสานต่อการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมให้โอกาสทุกคนได้มีชีวิตที่ดีขึ้นตามใจปรารถนา นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับพันธสัญญาของแบรนด์ 'Know You Can' - เรารู้ว่าคุณทำได้ เนื่องจากเป็นการส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่เชื่อมั่นในตัวเองและรู้ว่าพวกเขาสามารถสร้างสภาพแวดล้อมและอนาคตที่ดีกว่าเดิมได้

น้อง ๆ ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถดูรายละเอียดหลักเกณฑ์ กติกา และเงื่อนไขต่าง ๆ ได้ที่ phonwiwat.rak@krungthai-axa.co.th หรือ โทร 1159 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ 061-159-6419

อย่าพลาดโอกาสดี ๆ ในการสร้างสรรค์ผลงานสุดประทับใจจากจินตนาการอันล้ำเลิศและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อสู้กับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทั้งโลกกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้!