เชิญชวนร่วมโครงการประกวดภาพวาดระบายสี "Go Green เยาวชนรักษ์โลก" กับกรุงไทย-แอกซ่า

ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม "Go Green Painting Project" การประกวดภาพวาดระบายสี ภายใต้หัวข้อ Go Green เยาวชนรักษ์โลก กับกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 120,000 บาท

ขณะนี้ ได้ปิดรับลงทะเบียนแล้ว !!

สำหรับผู้ที่สมัครและได้รับอีเมลยืนยันจากบริษัทฯ สามารถส่งผลงานได้ที่

ที่อยู่บริษัทฯ
บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 9 อาคาร จี ทาวเวอร์ แกรนด์ รามา 9 ชั้น 1, 20-27 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

 • หลังจากลงทะเบียน สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน-31 พฤษภาคม 2563
 • ต้องส่งผลงานตัวจริง และตั้งชื่อผลงาน พร้อมทั้งอธิบายภาพแบบสั้นๆ เข้ามาทางที่อยู่บริษัทฯ เท่านั้น และระบุหน้าซองว่า "ส่งผลงานเข้าประกวด Go Green"
 • ภาพวาดแนวนอน ไม่จำกัดประเภทสี

รางวัล

 • เงินทุนการศีกษารางวัลละ 10,000 บาท รวม 12 รางวัล มูลค่า 120,000 บาท
  กลุ่ม A อายุ 13-15 ปี 6 รางวัล
  กลุ่ม B อายุ 16-18 ปี 6 รางวัล
 • พร้อมประกาศนียบัตร และโล่ห์รางวัล

เกณฑ์การตัดสิน

 • สอดคล้องกับหัวข้อ 50 คะแนน
 • การจัดองค์ประกอบภาพ 20 คะแนน
 • เทคนิคการใช้สี 20 คะแนน
 • องค์ประกอบโดยรวม 10 คะแนน

การประกาศผลรางวัล

 • ประกาศผลผู้ชนะ วันที่ 15 มิถุนายน 2563
 • รับรางวัลในวันที่ 30 มิถุนายน 2563

ภาพที่ได้รับการคัดเลือก

 • จะได้รับเกียรตินำมาใช้เป็นภาพประกอบชุดปฏิทินของบริษัทฯ ในปี 2564

หมายเหตุ

 • การตัดสินของกรรมการถือเป็นการสิ้นสุด
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดที่ได้รับรางวัล ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต และถือว่าผู้ปกครอง และผู้สมัครอนุญาตให้บริษัทฯ นำผลงานที่ส่งเข้าประกวดประชาสัมพันธ์ ตามสื่อต่างๆ ที่บริษัทฯ กำหนดไว้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการและกิจกรรมต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์ www.krungthai-axa.co.th และโทร.1159 หรือ 061-1596419