กรุงไทย-แอกซ่า จัดกิจกรรม "Green4Good" ครั้งที่ 10

บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ร่วมกับมูลนิธิครอบครัวพอเพียง จัดกิจกรรม "Green4Good ปี2" ครั้งที่ 10 ณ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องพื้นฐานการออม และความสำคัญของสุขภาพ ผ่าน "การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์" จากอุปกรณ์รีไซเคิล เพื่อให้น้อง ๆ ได้มีสุขภาพที่ดีขึ้น และยังเป็นการช่วยลดโลกร้อน พร้อมตอกย้ำเป้าหมายหลักของบริษัทฯ คือ การให้โอกาสทุกคนได้มีชีวิตที่ดีขึ้นตามใจปรารถนา