‘Green4Good’ – รู้เรื่องออม และสิ่งแวดล้อม Krungthai-AXA Life, The Green Insurer

เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต บริษัทประกันชั้นนำที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรม ‘Green4Good’ ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ โครงการดังกล่าวเป็นส่วนของโครงการลดโลกร้อนของบริษัทฯ โดยในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 และได้รับความร่วมมือกับมูลนิธิครอบครัวพอเพียง (FOSEF) ในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบพอเพียงและสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องพื้นฐานการประหยัดอดออม

โครงการ Green4Good มีนักเรียนเข้าร่วมแต่ละครั้งกว่า 50 คน โดยมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การให้ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม การปลูกปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์ หรือการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน ซึ่งดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าเพราะใช้พื้นดิน น้ำ รวมถึงการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลที่น้อยกว่า เทคนิคนี้นำไปใช้ปลูกผักได้ตลอดทั้งปี และที่สำคัญ คืออร่อยกว่าด้วย!

คุณแซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต กล่าวว่า “การดูแล และปกป้องสิ่งแวดล้อมของเรา ต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆ ดิฉันอยากขอบคุณมูลนิธิครอบครัวพอเพียง และทุกคนที่มีส่วนร่วมในการสร้างจิตสำนึกให้คนรุ่นหลังได้เห็นถึงความสำคัญของการปลูกผักเพื่อเป็นอาหาร และการดูแลโลกของเรา”

โครงการ Green4Good ออกแบบมาให้เด็กๆ ได้มีส่วนร่วม โดยใช้วิธีการสอนที่ให้เด็กเป็นศูนย์กลางของกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งมีทั้งเล่นเกม ทำแบบฝึกหัด แก้ปริศนา และจำลองสถานการณ์ โครงการดังกล่าวเริ่มต้นขึ้นในปี 2560 และได้ให้ความรู้แก่นักเรียนไปแล้วกว่า 1,500 คนจาก 20 โรงเรียน

Green4Good ไม่เพียงแต่จะเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์กับนักเรียน แต่ยังรวมไปถึงครอบครัว คุณครู และชุมชนของพวกเขาด้วย กิจกรรมดังกล่าวมีพนักงานจิตอาสาจาก บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความรู้ ความสนุกสนาน และให้ความช่วยเหลือผู้สอน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอีกด้วย นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังช่วยสร้างให้น้องๆ เชื่อมั่นในตนเองว่าสามารถวางแผนทางการเงินเพื่ออนาคตของตนเอง พร้อมมีสุขภาพที่ดี และช่วยลดโลกร้อนได้ ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของบริษัท “เคียงข้างทุกความเชื่อมั่น ดูแลกันตลอดไป”

แท็กที่เกี่ยวข้อง : #ประกันชีวิต #ประกันสุขภาพ #ประกันการออม #ประกันควบการลงทุน #ประกันเกษียณ #ประกันโรคร้ายแรง #ประกันสุขภาพเด็ก #ประกันกลุ่ม