ประกันอุบัติเหตุกลุ่มแบบสำเร็จรูป

ประกันกลุ่มแบบสำเร็จรูป ที่จัดทำให้ตอบสนองกับธุรกิจขนาดเล็ก ถึงธุรกิจขนาดกลาง โดยมีอัตราเบี้ยประกันขึ้นอยู่กับประกันประเภทธุรกิจและจำนวนพนักงาน มีให้เลือกทั้งแบบประกันอุบัติเหตุกลุ่ม หรือประกันชีวิตและสุขภาพ

สิทธิประโยชน์

  • ประกันอุบัติเหตุกลุ่มแบบสำเร็จรูป : คุ้มครอง การเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ การสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ พร้อมทั้งคุ้มครองการฆาตกรรมลอบทำร้าย และ การขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ รวมถึงค่ารักษาพยาบาล จากอุบัติเหตุ
  • ประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่มแบบสำเร็จรูป : คุ้มครองการ การเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ทุกกรณี การสูญเสียอวัยวะพร้อมทั้งคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก
  • สำหรับข้อมูลโดยละเอียด กรุณาคลิกเพื่อดาวน์โหลดโบรชัวร์

    ผลิตภัณฑ์อื่นๆ