Healthy Kid
แบบประกันสุขภาพสำเร็จรูป

แบบประกันสุขภาพสำเร็จรูป Healthy Kid

แบบประกันสุขภาพสำเร็จรูป เพื่อมอบสิ่งที่ดีสุดให้ลูกรัก 

เพื่อความพร้อมสำหรับอนาคตให้ก้าวเดินได้อย่างมั่นคง

ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

ชื่อ-นามสกุล* กรุณากรอกชื่อ-นามสกุล
โทรศัพท์มือถือ* กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือไม่ถูกต้อง
จังหวัด* กรุณาเลือกจังหวัด
ส่งข้อมูล
กำลังส่งข้อมูล
ขอบคุณค่ะ
บริษัทฯ ได้รับข้อมูลของท่านแล้ว เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับในเวลาที่ท่านสะดวก
ส่งข้อมูลไม่สำเร็จ
ส่งอีกครั้ง

สิทธิประโยชน์

  • แบบประกันสุขภาพสำเร็จรูปสำหรับเด็ก อายุ 1 เดือน ถึง 10 ปี
  • ให้ความคุ้มครองชีวิตเริ่มต้น 500,000 บาท

หมายเหตุ

*ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2 เป็นต้นไป

แบบประกันที่น่าสนใจ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ