พินัยกรรม เขาทำกันอย่างไร?

ก่อนที่เราจะรู้ว่า การทำพินัยกรรม ทำอย่างไร เรามารู้กันก่อนดีกว่า พินัยกรรม คืออะไร...

พินัยกรรม เป็นเอกสารที่ใช้ระบุว่า เราต้องการที่จะมอบทรัพย์สินให้แก่ผู้ใดบ้าง หากเราเสียชีวิตไปแล้ว ซึ่งทรัพย์สินของเราจะตกไปอยู่กับทายาทโดยธรรม หากไม่ได้มีการทำพินัยกรรม ตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ มาตรา 1629 ทายาทโดยธรรมมี 6 ลำดับ แต่ละลำดับมีสิทธิ์ได้รับมรดกก่อนหลัง ดังนี้ คือ ผู้สืบสันดาน, บิดามารดา, พี่น้องร่วมบิดามารดา, พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดา, ปู่ ย่า ตา ยาย และ ลุง ป้า น้า อา ตามลำดับ

ซึ่งการเขียนพินัยกรรมแม้จะต้องทำตามกฎหมายที่กำหนดไว้ แต่การเขียนพินัยกรรมก็ไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรเท่าไหร่ และไม่ต้องรอให้เราอายุมาก หรือใกล้เสียชีวิตก่อนด้วย เพราะหากถึงตอนนั้นก็อาจจะสายเกินไป ขอเพียงแค่มีคุณสมบัติ 2 ข้อ คือ มีอายุครบ 15 ปีขึ้นไป และศาลไม่ได้มีคำสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ เพียงเท่านี้ ก็สามารถเริ่มเขียนพินัยกรรมได้แล้วล่ะ

แล้วพินัยกรรม มีทั้งหมดกี่แบบ? แบบของพินัยกรรม มีด้วยกัน 5 แบบ คือ

1. พินัยกรรมแบบธรรมดา
2. พินัยกรรมเขียนเองทั้งฉบับ
3. พินัยกรรมทำเป็นเอกสารฝ่ายเมือง
4. พินัยกรรมทำเป็นเอกสารลับ
5. พินัยกรรมทำด้วยวาจา

ซึ่งพินัยกรรมที่ได้รับความนิยมในการเขียนมากที่สุด คือ แบบที่ 1 และ แบบที่ 2 นั่นเอง เพราะแบบที่ 3, 4 และ 5 นั้น เป็นแบบที่ต้องมีเจ้าหน้าที่อำเภอหรือผู้ที่รับผิดชอบต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้องหรือจัดทำให้ ซึ่งมีขั้นตอนมาก อาจต้องเสียค่าธรรมเนียม และต้องมีพยานหลักฐานต่างๆ ด้วย โดยการทำพินัยกรรมในแบบที่ 1 และแบบที่ 2 หากทำไปโดยมีข้อบกพร่องในการทำพินัยกรรมโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ อาจจะทำให้พินัยกรรมนั้นตกเป็นโมฆะ และทำให้ต้องกลับไปสู่การแบ่งปันทรัพย์มรดก ในแบบปกติ คือ การร้องขอต่อศาล เพื่อแต่งตั้งผู้จัดการมรดก และจะต้องได้รับความยินยอมจากทายาทโดยธรรมทุกคน เพื่อให้ผู้จัดการมรดกนำมรดกทุกอย่างมาแบ่งปันให้แก่ทายาทโดยธรรมอย่างถูกต้อง และในกรณีที่ไม่สามารถตกลงในเรื่องของมรดกได้ สุดท้ายจะต้องนำมรดกต่างๆ นำออกขายทอดตลาด เพื่อนำเงินมาแบ่งปันให้แก่ทายาทโดยธรรมทุกรายโดยเท่าเทียมกันนั่นเอง

ซึ่งตัวอย่างการเขียนพินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ ซึ่งเป็นแบบที่นิยมเขียนกันมาก ก็จะมีหัวข้อหลัก ๆ ดังต่อไปนี้

1. ชื่อพินัยกรรม
2. สถานที่ทำพินัยกรรม
3. วัน/เดือน/ปี ที่ทำพินัยกรรม
4. ชื่อ-นามสกุล และอายุ ของผู้ทำพินัยกรรม
5. ที่อยู่ของผู้ทำพินัยกรรม
6. ข้อความว่าชี้แจงทรัพย์สิน และมรดก ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
7. รายชื่อผู้ที่จะได้รับมรดก
8. ข้อความรับรองว่าพินัยกรรมทั้งหมดเป็นความจริง และผู้เขียนมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ดีทุกประการ
9. ลงชื่อผู้ทำพินัยกรรม

อย่างไรก็ตามการทำพินัยกรรม ถือว่าเป็นการแสดงความรอบคอบอย่างหนึ่ง จัดเตรียมไว้ก่อนไม่เสียหาย ก็เหมือนเป็นการวางแผนให้กับชีวิต หากวันหนึ่งมีสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นจริงๆ เรื่องทรัพย์สิน และมรดก จะไม่เป็นปัญหาในภายหลังอย่างแน่นอน

แบบประกันชีวิตที่แนะนำ

ประกันตลอดชีพ | Life Legacy

กองมรดกหลักล้าน เริ่มต้นได้ตั้งแต่วันนี้

แบบประกัน Life Legacy (WLNP60L/WLNP99L) คือทางเลือกและทางออกที่เหมาะสมสำหรับคุณ

ช่วยให้คุณสามารถวางแผนล่วงหน้า เพื่อจัดสรรมรดกของคุณตามที่คุณต้องการส่งต่อความมั่งคั่งของคุณให้คนที่คุณรัก

    สิทธิประโยชน์

  • เลือกชำระเบี้ยได้ 2 ระยะ ถึงอายุ 60 หรือ ถึงอายุ 99
  • เบี้ยประกันภัยต่ำ คุ้มครองตั้งแต่วันแรกที่ชำระเบี้ยประกันภัย
  • ผลประโยชน์ได้รับการยกเว้นภาษีมรดก

ประกันควบการลงทุน | iInvest

ประกันควบการลงทุน | iInvest สะสม ปกป้อง ส่งต่อ ความมั่นคั่งของคุณอย่างง่าย

ถือเป็นการตอบโจทย์การออมเพื่อความสําเร็จในการบริหารความมั่งคั่ง เพิ่มมูลค่าทางการเงิน พร้อมปกป้อง ความมั่งคั่งของคุณในเวลาเดียวกัน เพื่อส่งต่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนจากรุ่นสู่รุ่น

    สิทธิประโยชน์

  • ลงทุนง่าย - ชําระเบี้ยครั้งเดียว และสามารถเพิ่มเงินลงทุนได้ตลอดเวลาตั้งแต่ปีท่ี 2 เป็นต้นไป
  • ผลตอบแทนที่มากกว่า - จ่ายโบนัสสําหรับการถือกรมธรรม์ตั้งแต่ปีที่ 5 เป็นต้นไป (0.25% ส้ินปีท่ี 5-10 และ 0.5% สิ้นปีที่ 11 เป็นต้นไป ของบัญชีกรมธรรม์เฉลี่ย) - โอกาสที่กองทุนจะเติบโตเพิ่มสูงขึ้นในระยะยาว (5 ปีขึ้นไป) สูงกว่าการออม หรือการลงทุนบางประเภท
  • ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต 110% ของเบี้ยชําระครั้งเดียวหลังหักจํานวนเงินทั้งหมดที่ถอนออกจากกรมธรรม์ (ถ้ามี) หรือ 110% ของมูลค่าบัญชีกรมธรรม์แล้วแต่อย่างใดมากกว่า